LOMAKKEET ja OHJEET

Tästä osiosta löydät koottuna kaikki SSSK:n jalostusta ja terveyttä koskevat sähköiset lomakkeet. 1.1.2024 alkaen kaikki ilmoitukset sekä korvaushakemukset tehdään kyseisillä sähköisillä lomakkeilla, jollei muuta ole erikseen mainittu. Tällöin tietojen käsittely, tilastointi ja mahdollinen julkaiseminen on jatkossa huomattavasti aiempaa helpompaa. 

Kunkin lomakkeen sivulla löytyy myös ohjeistusta itse lomakkeesta, joihin SSSK toivoo tutustuttavan huolella. Yksittäiset anonyymit JTO-kyselylomakkeet on pyritty keräämään omaan osioonsa, jonne pääset myös tämän valikon kautta.

Tähän osioon on kerätty löytymisen helpottamiseksi myös erillisiä ohjeita niistä aihealueista, joista ei ole omaa pääotsikkoa. Kaikki lomakkeet ja ohjeet ovat aakkosjärjestyksessä.

Jalostustoimikunta ottaa mielellään vastaan kehitysehdotuksia: SSSKjalostus@gmail.com  

 


päivitetty 31.12.2023