Jalostus ja terveys

Suursnautserin jalostus Suomessa

Koiranjalostuksen keskeisiä tavoitteita ovat:
- Rodun geneettisen monimuotoisuuden turvaaminen
- Rodunomaisen ja yhteiskuntakelpoisen luonteen säilyttämisen ja käyttöominaisuuksien kehittäminen
- Koiran elämän ja sen pidon ja käytön kannalta vakavimpien perinnöllisten sairauksien ja vikojen vähentäminen ja niiden leviämisen ehkäiseminen
- Rotutyypillisen ulkomuodon säilyttäminen ilman turhaa liioittelua

SSSK:n jalostuksen käsikirjana ja ohjenuorana on ollut vuodesta 2006 Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO). JTO:ssa mainittujen ohjeiden, suositusten, toimenpide-ehdotusten ja toimintaperiaatteiden tulee olla sopusoinnussa SSSK:n toimintasuunnitelman sekä yhdistyksen tekemien päätösten ja kannanottojen kanssa.

Rotujärjestö suosittelee kasvattajia tavoittelemaan jalostusyhdistelmillään seuraavaa:

  1. Yhdistelmä kasvattaa populaatiokokoa, sen sukusiitosaste on hyvin pieni ja yhdistelmässä on linjattu mahdollisimman vähän. Yhdistelmien jalostusvaatimus on sukusiitosasteen osalta alle 6 % sekä sukukatokertoimen suositellaan ylittävän 0,50 laskettuna kahdeksalla (8) polvella.
  2. Yhdistelmässä pyritään välttämään rodun perinnöllisten sairauksien leviämistä. Jalostukseen käytettävien yksilöiden suositellaan olevan vähintään kolme (3) vuotta täyttäneitä ja niiden yleisen terveydentilan tulee olla hyvä sekä molemmilla vanhemmilla tulee olla täysi leikkaava purenta. Molempien vanhempien toivotaan täyttävän jalostusvaatimukset: lonkat A tai B sekä terveeksi todetut silmät. Vanhempien lonkkaindeksien keskiarvon tulisi olla suurempi kuin 100. Lisäksi jalostukseen käytettävillä yksilöillä suositellaan olevan terveeksi todetut kyynärpäät 0/0, selkä röntgenkuvattu sekä viitearvoissa olevat kilpirauhasarvot (T4, TSH), jonka tulos ei saa astutushetkellä olla 12 kk vanhempi. Jos ensimmäisen kohdan täyttämiseksi on perusteltua käyttää yksilöä, jolla on todettu jokin lievä, muttei elämää haittaava vika, joka saattaa olla perinnöllinen, on kiinnitettävä suurta huomiota siihen, ettei toisella jalostusyksilöllä EIKÄ sen lähisukulaisilla ole todettu samaa vikaa.
  3. Koska kanta ei kestä tiukkaa jalostusvalintaa, on valikoitavien ominaisuuksien painotus tärkeää. Luonteen ja käyttöominaisuuksien asettamat vaatimukset jalostukselle tulee aina asettaa ulkomuodon ja rakenteen asettamien vaatimusten edelle. SSSK suosittelee, että jalostukseen käytettävillä yksilöillä on luonteesta tutkittua näyttöä joko hyväksytty luonnetesti, hyväksytty SSSK:n jalostustarkastuksen luonnetta mittaava osa, SKL:n jalostustarkastuksen hyväksytty luonneosio tai MH-kuvaus. Ensisijaisesti on kiinnitettävä huomiota jalostusyksilöiden hermorakenteeseen, itsevarmuuteen ja rohkeuteen. Ääniherkkää, arkaa tai aggressiivista koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Molempien vanhempien toivotaan täyttävän seuraavat jalostusvaatimukset:
  • luonne: hyväksytty luonnetesti tai hyväksytty SSSK:n jalostustarkastuksen luonnetta mittaava osa
  • rakenne ja ulkomuoto: vähintään kaksi näyttelytulosta laatuarvostelultaan EH tai SSSK:n ulkomuotokatselmuksesta edellistä vastaava arvosana UMK1, jotka tulee olla saavutettu yli 15 kuukauden ikäisenä.

SSSK toivoo jokaisen suursnautserikasvattajan noudattavan JTO:ssa esitettyjä periaatteita jalostuspäätöksiä tehdessään. Samoin SSSK toivoo rodun harrastajien huolehtivan omalta osaltaan siitä, että suursnautseri on haluttu koira harrastajien keskuudessa. Jokainen koiranomistaja on avainasemassa rodun terveystilanteesta, luonteesta, käyttöominaisuuksista sekä rakenteesta saatavan tiedon saattamisessa yhdistyksen, kasvattajien ja muiden koiranomistajien tietoon. Avointa linjaa noudattamalla voimme vaikuttaa jalostukseen ja edistää terveiden riiseneiden syntymistä.

SSSK:n julkaisemassa ja myymässä vuosikirjassa julkaistaan kaikki Suomessa syntyneet ja rekisteröidyt pentueet, Suomessa saadut näyttely- ja koetulokset, lonkka- ja silmätutkimustulokset sekä Suomeen tuodut ulkomaiset suursnautserit. Vuodesta 2020 eteenpäin vuosikirjat julkaistaan sähköisinä versioina jäsenhuoneessa.

Hinnaston ja tilausohjeen löydät >>> täältä.


päivitetty 25.9.2023