Jalostus ja terveys

Suursnautserin jalostus Suomessa

Koiranjalostuksen keskeisiä tavoitteita ovat:
- Rodun geneettisen monimuotoisuuden turvaaminen
- Rodunomaisen ja yhteiskuntakelpoisen luonteen säilyttämisen ja käyttöominaisuuksien kehittäminen
- Koiran elämän ja sen pidon ja käytön kannalta vakavimpien perinnöllisten sairauksien ja vikojen vähentäminen ja niiden leviämisen ehkäiseminen
- Rotutyypillisen ulkomuodon säilyttäminen ilman turhaa liioittelua.

SSSK:n jalostuksen käsikirjana ja ohjenuorana on ollut vuodesta 2006 Jalostuksen tavoiteohjelma(JTO). JTO:ssa mainittujen ohjeiden, suositusten, toimenpide-ehdotusten ja toimintaperiaatteiden tulee olla sopusoinnussa SSSK:n toimintasuunnitelman sekä yhdistyksen tekemien päätösten ja kannanottojen kanssa.

SSSK toivoo jokaisen suursnautserikasvattajan noudattavan JTO:ssa esitettyjä periaatteita jalostuspäätöksiä tehdessään. Samoin SSSK toivoo rodun harrastajien huolehtivan omalta osaltaan siitä, että suursnautseri on haluttu koira harrastajien keskuudessa. Jokainen koiranomistaja on avainasemassa rodun terveystilanteesta, luonteesta, käyttöominaisuuksista sekä rakenteesta saatavan tiedon saattamisessa yhdistyksen, kasvattajien ja muiden koiranomistajien tietoon.

SSSK:n julkaisemassa ja myymässä vuosikirjassa (tilaukset tarvikemyynnistä) julkaistaan kaikki Suomessa syntyneet ja rekisteröidyt pentueet, Suomessa saadut näyttely- ja koetulokset, lonkka- ja silmätutkimustulokset sekä Suomeen tuodut ulkomaiset suursnautserit.