Jalostustoimikunta

Rotujärjestössä toimii hallituksen nimeämä jalostustoimikunta, jonka tehtävänä on ohjata puolueettomasti suomalaista suursnautserin kasvatusta rotumääritelmän mukaiseksi.

Jalostustoimikunnan kokoonpanon löydät >>> täältä.

Jalostustoimikunta antaa kasvattajille pyydettäessä ohjeellisia ehdotuksia jalostusyhdistelmiksi sekä neuvoo ja opastaa kasvattajia ja kasvattajiksi aikovia sekä urosten omistajia. Jalostustoimikunnalle ilmoitetut pentueet julkaistaan SSSK:n kotisivuilla olevalla pentulistalla. Kasvattajan tulee olla SSSK:n jäsen. 

Toimikunnan tehtäviin kuuluu kokonaisvaltainen tiedon kerääminen ja jakaminen rodun terveydestä, luonteesta, käyttöominaisuuksista sekä ulkomuotoseikoista. Mahdollisimman kattavan tiedon keräämiseksi on toimikunta laatinut sähköisiä verkkokyselylomakkeita, joilla omistajat voivat ilmoittaa tarkempia tietoja koiristaan. Koska Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä (KoiraNet) julkaistaan vain osa koirien terveys- ja muista tiedoista, ovat omistajien ilmoittamat tiedot erittäin tärkeässä roolissa rodun terveydentilanteen kartoittamiseksi.

Muita jalostustoimikunnan tehtäviä ovat muun muassa: 

- JTO:n seuranta
- Sukusiitosprosenttien ja sukukatokertoimien laskeminen
- Korvausanomusten käsittely tuettavien terveys- ja testituloslausuntojen osalta
- Poikkeuslupa-anomuksien ja muiden lausuntoa vaativien asioiden käsittely 
- Ulkomuototuomarikoulutus
- Luonnetestit
- Geeniteknologian edistymisen seuraaminen
- Artikkelien toimittaminen yhdistyksen julkaisuihin

Myös viranomaisten sekä Kennelliiton ja FCI:n koiranjalostusta koskevien määräysten ja suositusten seuranta ja niistä tiedottaminen kuuluu jalostustoimikunnan tehtäviin.

Jalostustoimikunnan sähköpostiosoite: ssskjalostus@gmail.com


päivitetty 25.9.2023