Jalostuksen tavoiteohjelma, JTO

Suomen Kennelliitto ry hyväksyi SSSK:n jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) 16.6.2015. JTO määrittää suomalaisen suursnautserin jalostuksen suuntaviivat ja päämäärät vuoteen 2020 saakka. JTO voidaan päivittää jo aikaisemmin, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi.

SSSK toivoo koko jäsenistön, tulevien pennunostajien - entisten ja nykyisten koiranomistajien - kasvattajien, tuntevan vastuunsa ja noudattava JTO:n viittoittamia periaatteita käytännössä.

PDF-tiedostoJTO_suursnautserit_2016-2020.pdf (1.6 MB)
PDF-tiedostoJTO-Liite_1.pdf (271 kB)
Terveyskartoituksesta yhteenveto
PDF-tiedostoJTO-Liite_2.pdf (675 kB)
Rotumääritelmä
PDF-tiedostoJTO-Liite_3.pdf (48 kB)
JTO-seurantakaaviot

Alla JTO:n seurantakaaviot, jotka päivittyvät vuosittain.

Ohessa SSSK ry:n jäsenten vuosikokouksessa 29.2.2020 hyväksymä suursnautsereiden jalostuksen tavoiteohjelma vuosille 2021-2025, joka odottaa Kennelliiton vahvistusta. 

Tähän versioon tehdyt muutokset verrattuna voimassa olevaan JTO:hon (2016-2020):
- kaikki taulukot on päivitetty ajantasalle
- itse teksteihin tehdyt muutokset on merkitty punaisella värillä
- luvussa 6 on määritelty suursnautserin jalostuksen tavoitteet ja toteutus vuosille 2021-2025