Luonnetesti (LTE)

Luonnetestin tarkoitus on arvioida ja kirjata koiran käyttäytyminen tilanteessa, joissa sen hermosto joutuu rasitetuksi. Testitulosta voidaan hyödyntää koiran luonnekuvan määrittämiseen ja koulutuskelpoisuuden arviointiin. Testitulos antaa myös viitteitä koiran jalostuskelpoisuudesta rotujärjestöille ja kasvattajílle.

Luonnetesti on koiran luonteen virallinen testaus ja siten se on ainutkertainen ja vain tietyin edellytyksin uusittavissa. Se ei ole koe eikä kilpailu. Vaikka lopputulos on pisteytetty, on tärkeämpää katsoa lomakkeesta se, mitä koirasta kerrotaan. Testin loppupistemäärä on merkitsevä vain, jos testi on rodulle valionarvon edellytys tai jos se on vähemmän kuin +75 pistettä, jolloin testin saa uusia. Jos seurakoiralle on tärkeää, että koira on tasapainoinen ominaisuuksiltaan, joka turvaa mielellään laumaansa ja viihtyy sen parissa niin harrastuskoiralta voidaan kuitenkin odottaa enemmän luonteen vahvuutta ja silloin tärkeimpiä ominaisuuksia ovat hyvät hermot, toimintakyky ja tasapainossa oleva vilkkausaste eli temperamentti.

Luonne on koiran keskeisin ominaisuus. Hyväluonteinen, kaikin tavoin rodunomainen koira on jokaisen kasvattajan tavoite – tai ainakin pitäisi olla. Hyväluonteisen koiran kanssa voi harrastaa, tehdä töitä tai muuten vaan elellä ja elämä on mallillaan. Jos koiran luonne kuitenkin sisältää epämiellyttäviä ominaisuuksia, esimerkiksi liikaa aggressiivista reagointia ympäristöön päin, ei elämä sellaisen koiran kanssa ole hauskaa eikä tyydyttävää.

Luonnetestissä saadaan tietoa koirayksilön käyttäytymisestä sille suoritettujen erikoiskokeiden kautta. Saatua tietoa voi hyödyntää koiran koulutukseen, tietoa voi verrata rodun omaan luonneprofiiliin ja tietoa voi käyttää jalostusyhdistelmiä suunniteltaessa. Rotuyhdistyksillä on paljon tehtävää luonnetestitulosten arvioinnissa ja luonneprofiilien laatimisessa, mutta työ kannattaa, jos halutaan saada tietoa suomalaisen koirapopulaation luonnekuvasta ja sen mahdollisista muutoksista.


Jotta luonneominaisuuksien kehittymistä rodussa voidaan seurata, tulee koirien käydä nykyistä enemmän testeissä, jalostustarkastuksissa ja kokeissa. Rodun jalostuksen tavoiteohjelmassa (JTO) on määritelty tavoitteet luonnetestattujen suursnautsereiden lukumäärästä, joka suhteutetaan vuotuiseen rekisteröintimäärään. 

Suomen Suursnautserikerhon tavoitteena on, että jalostukseen käytettävien koirien luonteesta on tutkittua tietoa. Sen vuoksi luonnetesti on yksi suursnautsereiden jalostusvaatimuksista.

Luonnetestillä on myös mahdollisuus korvata jalostusluokitteluun vaadittava luonnetta mittaava osuus jalostusluokassa III (JLL3). Tarkemmat määrittelyt löytyvät jalostustarkastussäännöstä kohdasta jalostustarkastus.

Suomen Suursnautserikerho haluaa aktivoida suursnautsereiden luonnetestausta ja tukee testauksia myös taloudellisesti. SSSK ry järjestää luonnetestejä joko itse tai yhteistyössä, joissa on suursnautsereille määritelty osallistumiseen etusija ja/tai alennettu hinta.

Osallistumisesta normaalihintaisiin luonnetesteihin SSSK korvaa hallituksen vahvistaman korvauksen osallistumismaksusta. Palautuksen edellytyksenä on, että koiran omistaja lähettää anomuksen sähköisellä lomakkeella viimeistään 3 kk testauspäivämäärästä lukien. Mikäli tulos ei näy KoiraNetissä, niin liitä kopio luonnetestilomakkeesta anomuksen yhteyteen. Ajantasaiset tiedot korvauksen suuruudesta sekä sähköisen lomakkeen löydät mm. vasemmasta sivupalkista Terveys-otsikon alta. Kyseessä on jäsenetu, joten koiran omistajan tulee olla SSSK:n jäsen. Korvaushakemuslomakkeen löydät >>> täältä.

Luonnetestejä järjestetään ympäri Suomea. Kaikki järjestettävät testit löydät Suomen Palveluskoiraliitto ry:n Virkku-järjestelmästä. SSSK:n järjestämistä testeistä löydät tietoa myös kotisivujen tapahtumakalenterista.


päivitetty 12.8.2023