Luonnetesti (LTE)

Luonnetestin tarkoitus on arvioida ja kirjata koiran käyttäytyminen tilanteessa, joissa sen hermosto joutuu rasitetuksi. Testitulosta voidaan hyödyntää koiran luonnekuvan määrittämiseen ja koulutuskelpoisuuden arviointiin. Testitulos antaa myös viitteitä koiran jalostuskelpoisuudesta rotujärjestöille ja kasvattajílle.

Luonnetesti on koiran luonteen virallinen testaus ja siten se on ainutkertainen ja vain tietyin edellytyksin uusittavissa. Se ei ole koe eikä kilpailu. Vaikka lopputulos on pisteytetty, on tärkeämpää katsoa lomakkeesta se, mitä koirasta kerrotaan. Testin loppupistemäärä on merkitsevä vain, jos testi on rodulle valionarvon edellytys tai jos se on vähemmän kuin +75 pistettä, jolloin testin saa uusia. Jos seurakoiralle on tärkeää, että koira on tasapainoinen ominaisuuksiltaan, joka turvaa mielellään laumaansa ja viihtyy sen parissa niin harrastuskoiralta voidaan kuitenkin odottaa enemmän luonteen vahvuutta ja silloin tärkeimpiä ominaisuuksia ovat hyvät hermot, toimintakyky ja tasapainossa oleva vilkkausaste eli temperamentti.

Luonne on koiran keskeisin ominaisuus. Hyväluonteinen, kaikin tavoin rodunomainen koira on jokaisen kasvattajan tavoite – tai ainakin pitäisi olla. Hyväluonteisen koiran kanssa voi harrastaa, tehdä töitä tai muuten vaan elellä ja elämä on mallillaan. Jos koiran luonne kuitenkin sisältää epämiellyttäviä ominaisuuksia, esimerkiksi liikaa aggressiivista reagointia ympäristöön päin, ei elämä sellaisen koiran kanssa ole hauskaa eikä tyydyttävää.

Luonnetestissä saadaan tietoa koirayksilön käyttäytymisestä sille suoritettujen erikoiskokeiden kautta. Saatua tietoa voi hyödyntää koiran koulutukseen, tietoa voi verrata rodun omaan luonneprofiiliin ja tietoa voi käyttää jalostusyhdistelmiä suunniteltaessa. Rotuyhdistyksillä on paljon tehtävää luonnetestitulosten arvioinnissa ja luonneprofiilien laatimisessa, mutta työ kannattaa, jos halutaan saada tietoa suomalaisen koirapopulaation luonnekuvasta ja sen mahdollisista muutoksista.

Suomen Suursnautserikerho haluaa aktivoida suursnautsereiden luonnetestausta ja tukee testauksia myös taloudellisesti. SSSK ry järjestää luonnetestejä, missä suursnautsereilla on etusija sekä 10 euroa alhaisempi osallistumismaksu. 
Osallistumisesta muihin kuin SSSK:n järjestämiiin luonnetesteihin SSSK korvaa 5 € jokaiselle suursnautserille, joka on luonnetestattu kuluvana vuonna. Palautuksen edellytyksenä on, että koiran omistaja lähettää kopion luonnetestilomakkeesta sekä tili- ja yhteystietonsa jalostustoimikunnan sihteerille viimeistään 3kk testauspäivämäärästä lukien. Omistajan tulee olla SSSK:n jäsen.

 

Tulossa: Tietoa luonnetestistä ja lista luonnetestatuista suursnautsereista