Jalostustarkastus

Jalostustarkastuksen tarkoituksena on tukea ja ohjata suursnautserin suunnitelmallista jalostusta ja tuoda esiin luonteeltaan moitteeton, terve ja ulkoisilta ominaisuuksiltaan rotumääritelmän mukainen jalostuskoira. Jalostustarkastuksen tarkoituksena on löytää jalostukseen kelpaavat ja suositeltavat yksilöt.

Tarkastus toteutetaan pääosin rodun kotimaan Saksan jalostustarkastus-käytännön (Körordnung) mukaisesti.

Jalostustarkastus pähkinänkuoressa

Jalostusluokiteltu I, II tai III-arvoon vaaditaan hyväksytyn jalostustarkastuksen luonnetta mittaavan osan lisäksi:
- terveet lonkat (A1-B2)
- terveet silmät
- kaksi yli 15kk:n ikäisenä saavutettua näyttelytulosta (vähintään H) tai SSSK:n ulkomuotokatselmuksesta vähintään UMK3.
- hyväksytty BH- ja AD-koe

I-luokkaan vaaditaan lisäksi tulos PK-kokeesta joko suojelusta tai IGP:stä (IPO:sta) sekä näyttelytulosten tulee olla vähintään EH (erittäin hyvä).
Jalostusluokassa III (JLL3) on mahdollista korvata luonnetta mittaava osuus luonnetestituloksella.
Tarkemmat määrittelyt löytyvät yllä olevasta jalostustarkastussäännöstä.

Jalostustarkastuksen luonnetta mittaava osa muodostuu kahdesta osiosta: kaikille samanlaisesta A-osasta ja valinnan mukaan joko B-osasta tai C-osasta. B-osaa varten koiria yleensä harjoitetaan maalimiehen kanssa, mutta C-osaa varten ei erillistä harjoitusta tarvita. Minimi osallistumisikä on 18 kk.

A-osassa testataan koirien temperamenttia, ohjattavuutta ja työhalua sekä reagointia ampumiseen. B-osassa testataan viettiominaisuuksia ja kuormitettavuutta sekä C-osassa puolustushalua ja kuormitettavuutta.

osa A - ampuminen
https://www.youtube.com/watch?v=THRMK_rzrYM&list=PL684CFDA08AD3E998&index=2

osa A - ampuminen
https://www.youtube.com/watch?v=3XTUXlLkLss&list=PL684CFDA08AD3E998&index=2

osa A - temperametti, ohjattavuus ja työhalu
https://www.youtube.com/watch?v=9i--3RDOipg&index=3&list=PL684CFDA08AD3E998

osa B - viettiominaisuudet ja kuormitettavuus
https://www.youtube.com/watch?v=8c2RDerucg4&index=8&list=PL684CFDA08AD3E998

osa C - puolustushalu ja kuormitettavuus
https://www.youtube.com/watch?v=EZsJh0fROqA&list=PL684CFDA08AD3E998&index=12