Jalostustarkastus

Jalostustarkastuksen tarkoituksena on tukea ja ohjata suursnautserin suunnitelmallista jalostusta ja tuoda esiin luonteeltaan moitteeton, terve ja ulkoisilta ominaisuuksiltaan rotumääritelmän mukainen jalostuskoira. Jalostustarkastuksen tarkoituksena on löytää jalostukseen kelpaavat ja suositeltavat yksilöt.

Tarkastus toteutetaan pääosin rodun kotimaan Saksan jalostustarkastus-käytännön (Körordnung) mukaisesti.

Jalostustarkastus pähkinänkuoressa

Jalostustarkastuksen luonnetta mittaava osa muodostuu kahdesta osiosta: kaikille samanlaisesta A-osasta ja valinnan mukaan joko B-osasta tai C-osasta. B-osaa varten koiria yleensä harjoitetaan maalimiehen kanssa, mutta C-osaa varten ei erillistä harjoitusta tarvita. Minimi osallistumisikä on 18 kk.

A-osassa testataan koirien temperamenttia, ohjattavuutta ja työhalua sekä reagointia ampumiseen. B-osassa testataan viettiominaisuuksia ja kuormitettavuutta sekä C-osassa puolustushalua ja kuormitettavuutta.

Jalostustarkastukseen osallistuvan koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta ja sillä on oltava hyväksytty BH-koe suoritettuna. 

Jalostusluokittelut

Jalostusluokiteltu I, II tai III-arvoon vaaditaan hyväksytyn jalostustarkastuksen luonnetta mittaavan osan lisäksi:
- terveet lonkat (A1-B2)
- terveet silmät
- kaksi yli 15 kk:n ikäisenä saavutettua näyttelytulosta (vähintään H) tai SSSK:n ulkomuotokatselmuksesta vähintään UMK3.
- hyväksytty BH- ja AD-koe

I-luokkaan (JLL1) vaaditaan lisäksi tulos PK-kokeesta joko suojelusta tai IGP:stä (IPO:sta) sekä näyttelytulosten tulee olla vähintään EH (erittäin hyvä). Näyttelytulos voidaan korvata SSSK:n ulkomuotokatselmuksen tulokseella UMK1.

Jalostusluokassa III (JLL3) on mahdollista korvata luonnetta mittaava osuus (C-osa) luonnetestituloksella, jossa vähintään arvosana +1 osa-alueista toimintakyky, terävyys, puolustushalu, taisteluhalu, hermorakenne, temperamentti ja kovuus sekä luoksepäästävyydestä vähintään arvosana +2A/B. Laukauspelottomuuden osalta tulee olla laukausvarma (+++).

SSSK voi koiran omistajan pyynnöstä myöntää koiralle oikeuden käyttää nimikettä Jalostusluokiteltu I (JLL1), Jalostusluokiteltu II (JLL2) tai Jalostusluokiteltu III (JLL3), kun kaikki edellytykset täyttyvät. Koiran omistajan on lähetettävä SSSK:lle anomuksen kera yhteenveto kaikista jalostusluokittelun edellytyksinä olevista tuloksista. Mikäli tulosta ei löydy SKL:n jalostustietokannasta tai SSSK:n tiedostoista tulee toimittaa kopio(t) liitteenä. Tiedot voidaan toimittaa sähköisesti SSSKhallitus@gmail.com.