Yhdistys

Suomen SuurSnautseriKerho ry - Finlands RiesenSchnauzerKlubb rf on perustettu 1954.

Sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja suursnautserirodun jalostusta maassamme sekä ohjata jäseniä oikein kasvattamaan ja kouluttamaan koiriaan. Tämän päämäärän saavuttamiseksi yhdistys järjestää kokeita, näyttelyitä, kursseja ja neuvottelutilaisuuksia.

SSSK ry on valtakunnallinen suursnautserirodun rotujärjestö, jonka toimintaa johtaa yleiskokouksen valitsema hallitus. Kerhossa toimii hallituksen nimeämät jalostus-, näyttely-, kilpailu- ja kerhoiltatoimikunnat.

Kerhon kotipaikka on Helsinki, muu Suomi on jaettu yhdeksään alueeseen, joilla toimivat hallituksen nimeämät yhteyshenkilöt.