Terveys

Suomen Suursnautserikerho haluaa aktivoida suursnautsereiden luonnetestausta,  kilpirauhastutkimuksia, silmätarkastuksia sekä kuolinsyytutkimusta. SSSK tukee edellä mainittuja testauksia myös taloudellisesti. Lisäksi sairauden (muu kuin kilpirauhasen vajaatoiminta) johdosta EJ-rekisteriin siirrosta on mahdollista saada tukea.  

LUONNETESTI: 
SSSK ry järjestää luonnetestejä, missä suursnautsereilla on etusija sekä 10 euroa alhaisempi osallistumismaksu. 
Osallistumisesta muihin kuin SSSK:n järjestämiiin luonnetesteihin SSSK korvaa 5 € jokaiselle suursnautserille, joka on luonnetestattu kuluvana vuonna. Palautuksen edellytyksenä on, että koiran omistaja lähettää kopion luonnetestilomakkeesta sekä tili- ja yhteystietonsa jalostustoimikunnan sihteerille viimeistään 3kk testauspäivämäärästä lukien. Omistajan tulee olla SSSK:n jäsen.

KILPIRAUHASTUTKIMUSTEN KORVAUSKÄYTÄNTÖ 24.5.2016 ALKAEN

Korvaus maksetaan kaikille, jotka toimittavat koiransa testitulokset jalostustoimikunnalle 3kk:n sisällä tutkimustuloksen antopäivämäärästä. Koiralle tehtävä samalla kertaa ainakin T4- ja TSH -testit.  Kertakorvaus näistä testeistä määräytyy koiran tutkimushetkellä olevan iän ja koiralle jo mahdollisesti myönnettyjen kilpirauhastutkimuskorvausten perusteella. Koiran tulee olla SSSK:n jäsenen omistama.

SSSK ry:n myöntämät kilpirauhastutkimuskorvaukset

  • 60 € tutkimushetkellä yli 4-vuotias koira
  • 20 € tutkimushetkellä alle 4-vuotias koira

Mikäli sama koira testataan uudelleen, maksetaan erotus 40 €. Sairaasta koirasta korvataan lisäksi 50 €. Maksetaan vain yksi uusintatesti. Yksi näistä voi olla myös DLA-kartoitus. Mikäli haluaa korvausta, hakemus ja testitulos toimitettava Jalostustoimikunnalle 3 kk kuluessa lausuntopäivästä.

HUOM! Hallitus on päättänyt 17.7.2017 olleessa kokouksessaan, että koiran tulee olla kuitenkin täyttänyt 12kk, jotta korvaus maksetaan. Käytäntö astuu voimaan välittömästi.

Hallitus on 5.5.2014 olleessa kokouksessaan päättänyt, että korvaus voidaan maksaa kerran myös ei-jäsenen omistaman koiran osalta, mikäli koiran kilpirauhastulokset osoittavat koiran sairastavan kilpirauhasen vajaatoimintaa. Anomuskäytäntö ja -säännöt muilta osin ovat samat kuin SSSK:n jäsenten osalta.

HUOM! Lausunnossa on oltava koira idenfioituna joko mikrosirunumerolla (/tatuointi-merkinnällä) tai rekisterinumerolla.

Jalostustoimikunta suosittelee

  • kilpirauhasarvojen testauksen (TGA, T4 ja TSH) tehtäväksi 3-4 vuoden iässä.
  • kilpirauhasarvojen testausta (TGA, T4 ja TSH) aina ennen jalostuskäyttöä.

Kasvattaja voi ilmoittaa pentulistalle kilpirauhastestauksesta toimittamalla kopion testituloksista astutus- tai pentueilmoituksen mukana. SSSK suosittaa, että tulos ei ole 12 kk vanhempi astutushetkellä.

SILMÄTARKASTUSTEN KORVAUSKÄYTÄNTÖ 1.11.2012 ALKAEN

Korvaus maksetaan kaikille, jotka toimittavat yli 6-vuotiaan koiransa silmätarkastuksen testitulokset jalostustoimikunnalle 3kk:n sisällä tutkimuspäivämäärästä. Kertakorvaus testistä on 15 €. Korvaus maksetaan vain SSSK:n jäsenille.  Täsmennys 6.2.2018: korvaus maksetaan kerran, mikäli koira on aikaisemmin silmätarkastettu. Muussa tapauksessa korvaus voidaan maksaa kaksi kertaa.

KUOLINSYYTUTKINTA 10.1.2017 ALKAEN

SSSK tukee suursnautsereiden kuolinsyytutkintaa. Omistajan tulee toimittaa kopio patologin avauslausunnosta jalostustoimikunnalle 3kk:n kuluessa lausunnonantopäivämäärästä. SSSK:n myöntämä tuki on 70 €. Omistajan tulee olla SSSK:n jäsen.

TUKI EJ-REKISTERIIN SIIRROSTA 1.6.2014 ALKAEN

Kilpirauhassairaat koirat voi tietyillä ehdoilla siirtää EJ-rekisteriin maksutta. Muissa tapauksissa siirto EJ-rekisteriin on maksullista. Koirarekisteriohjeen mukaan siirrosta EJ-rekisteriin peritään alhaisimman maksuluokan mukainen maksu.

SSSK haluaa kannustaa sairaiden suursnautsereiden siirtämistä EJ-rekisteriin maksamalla em. rekisteröintimaksun SSSK:n jäsenien omistamien suursnautsereiden osalta. Ei jäsenien omistamien suursnautsereiden osalta SSSK korvaa ao. rekisteröintimaksusta 50%.

Omistajan tulee toimittaa SSSK:lle anomuksen lisäksi eläinlääkärinlausunto + maksukuitin kopio SKL:lle suoritetusta maksusta. Tuki on mahdollista saada vain sairauden johdosta EJ-rekisteriin siirrettyjen koirien osalta. (EJ=ei jalostukseen) Anomukset toimitetaan sähköpostitse: ssskjalostus@gmail.com tai kirjepostilla jalostustoimikunnan sihteerille.

GEENITESTITULOSKORVAUS 24.05.2016 ALKAEN

Mikäli haluat korvausta vapaaehtoisista geenitesteistä, laita hakemus Jalostustoimikunnalle, niin Jalostustoimikunta käsittelee asian.

Päätetty korvata 50 € vapaaehtoisista geenitesteistä, mikäli ne ovat käyttökelpoisia suursnautsereille ja tulokset toimitetaan Jalostustoimikunnan käyttöön.

GEENITESTEJÄ

- Lue artikkeli PKU:n linjauksista geenitesteihin liittyen.

- MyDogDNA-analyysin lisäpalveluna on mahdollisuus ostaa prcd-PRA-testi. Suursnautseri on yksi roduista, joissa prcd-PRA on kuvattu.

- Offa.orgin kautta on mahdollisuus teettää nuoruuden ajan DCM-geenitesti. Tästä ei ole tieteellistä artikkelia julkaistu tämän tiedon julkaisuhetkellä 12.9.2017.