Korvauskäytäntö

SSSK ry tukee taloudellisesti suursnautsereiden geenitestausta, kilpirauhastutkimuksia, kuolinsyytutkimusta, luonnetestausta sekä yli 6-vuotiaiden silmätarkastuksia. Tällä sivulla on eritelty maksettavien tukien määrät.

Edellytykset tukien saamiselle pääpiirteissään: 
- SSSK ry:n jäsenyys (HUOM! osa tuista voidaan maksaa myös ei-jäsenelle)
- SSSK:lla on oikeus julkaista ilmoitetut tiedot
- Anomus on tehty sähköisellä lomakkeella
- Tuki on anottu 3 kk:n sisällä tutkimus-/lausunnonanto-/testauspäivämäärästä

Huomioi, että tuet ovat veronalaista tuloa! Lomakkeen ja tarkemmat toimintaohjeet löydät >>> täältä


GEENITUTKIMUS

SSSK korvaa geenitutkimustuloksista 40 %, kuitenkin maksimissaan 50 €. Korvaus ei sisällä kuluja näytteenotosta, vaan se lasketaan ainoastaan maksetusta testin hinnasta, josta on vähennetty pois jo mahdolliset muut alennukset. 

Korvauksen saamiseksi geenitutkimustuloksen tulee liittyä sairauksien kartoittamiseen, kuten
esim. MyDogDNA, Laboklinin Giant Schnauzer-paketti tai yksittäiset IPFD:n rodulle vahvistamat testit. Muiden testien osalta tukea voidaan maksaa erillisen päätöksen mukaan.

Tuki voidaan maksaa vain SSSK:n jäsenille. Toimita tuloksien lisäksi myös dokumentit maksetusta testin hinnasta sekä näytteenottoraportti, mikäli testi on tehty virallisena.

KILPIRAUHASTUTKIMUS

Korvauksen suuruus määräytyy koiran tutkimushetkellä olevan iän, testituloksen sekä koiralle jo aiemmin myönnettyjen kilpirauhastutkimuskorvausten perusteella. Koiralle on tehtävä samalla kertaa ainakin T4- ja TSH -testit. Yksi korvattavista tuloksista voi olla myös DLA-kartoitus. HUOM! Lausunnossa on oltava koira identifioituna joko mikrosirunumerolla tai rekisterinumerolla.

SSSK:n jäsenen omistaman koiran osalta korvataan kilpirauhastutkimuksia seuraavasti:

  • 1-4-vuotiaan osalta korvaus on mahdollista anoa yhden kerran
  • sairas-lausunnon jälkeisiä kilpirauhastestejä korvata
  • yli 4-vuotiaalle korvataan 60 € tuloksesta riipumatta, mikäli aiemmin ei ole SSSK:lta korvausta anottu. Muussa tapauksessa summa on taulukossa oleva alhaisempi summa.
  • jos koiralle on maksettu jo täysimääräinen korvaus (60 €) terveistä tuloksista ja se myöhemmin todetaan sairaaksi, on mahdollista vielä anoa sairaslausunnon perusteella 50 €.

Ei-jäsenen omistaman koiran osalta, korvaus voidaan maksaa kerran, mikäli koiran kilpirauhastulokset osoittavat sen sairastavan kilpirauhasen vajaatoimintaa.

Korvauksen suuruus

ikätervesairas
1-4 v.20 €50 €
yli 4 v.40 € tai 60 €50 € tai 60 €

 

KUOLINSYYTUTKIMUS

Kuolinsyytutkimuksesta saatavan korvauksen edellytyksenä on patologin avauslausunto. SSSK:n myöntämä tuki on 70 €. Omistajan tulee olla SSSK:n jäsen.

LUONNETESTI 

SSSK ry järjestää luonnetestejä joko itse tai yhteistyössä, joissa on suursnautsereille määritelty alennettu hinta. Alennettu hinta voi koskea pelkästään SSSK:n jäsenten omistamia suursnautsereita. Osallistumisesta muihin kuin edellä mainittuihin luonnetesteihin SSSK korvaa 15 € osallistumismaksusta. Mikäli tulosta ei näy Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä, toimita kopio tuloksesta anomuksen yhteydessä. Omistajan tulee olla SSSK:n jäsen.

YLI 6-VUOTIAAN SILMÄTARKASTUS

Maksettava kertakorvaus testistä SSSK:n jäsenelle on 20 €, joka maksetaan kerran, jos koira on aikaisemmin silmätarkastettu. Muussa tapauksessa tuki voidaan maksaa kaksi kertaa.

Ei-jäsenelle maksetaan 10 €:n korvaus tuloksesta riippumatta.

Jos tulosta ei näy Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä, toimita kopio tuloksesta anomuksen yhteydessä.


päivitetty 30.8.2023