JTO-kyselyitä

JTO-päivitys 2026-2030

 

JTO-kartoitus päättyi 15.5.2024. Vastauksia saimme seuraavasti: 

- nykytilanne/ihanne  117 kpl   
- terveyskartoitus 178 kpl     
- ei-toivotut luonteenpiirteet 150 kpl 
- kuolinsyykysely 19 kpl

Oikein suuri kiitos kaikille vastanneille!

HUOM! Vaikka kartoitus tältä erää päättyikin, kerää jalostustoimikunta jatkuvasti tietoa suursnautsereiden terveydestä ja kuolinsyistä. Mikäli näitä tietoja saadaan riittävästi, saattaa olla mahdollista, että erillisistä JTO-kartoituksista voidaan jatkossa luopua. Ajantasainen tieto on tärkeää myös siksi, että muuttuneisiin tilanteisiin voidaan puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ja näin pyrkiä estämään sairauden leviäminen kannassa.

Ilmoituksia kerätään seuraavilla sähköisillä lomakkeilla:

Alta löydät myös erilaisia kyselyitä koskien riisenien terveyttä, rakennetta ja luonnetta. Kyselyt ovat anonyymejä, jotta saisimme mahdollisimman runsaasti vastauksia, joiden perusteella saamme tietoa riiseniemme nykytilasta. Vastauksia hyödynnetään soveltuvin osin myös jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) laatimisessa.

Kyselyt on toteutettu Google Forms-työkalulla, ja ne on pyritty pitämään mahdollisimman lyhyinä, jotta vastaaminen olisi nopeaa ja sujuvaa. Jokaisesta koirasta täytetään oma lomake. Kyselyitä lisätään sitä mukaa, kun niitä valmistuu.

Huomioithan, että osa näistä kyselyistä koskee jo viime vuosituhannella syntyneitä koiria, joten toivomme vastauksia myös aiemmista koirista. Kunkin kyselyn kohdalla on mainittu, minkä ikäisiä koiria kysely koskee. 

Lisätietoja tarvittaessa: SSSKjalostus@gmail.com


1. Häntäkysely kysely koskee kaikkia 1995 ja siitä eteenpäin syntyneitä riiseneitä 

 


päivitetty 16.5.2024