JTO-kyselyitä

Hyvä suursnautserin omistaja sekä kasvattaja

 

On jälleen tullut aika päivittää suursnautsereiden jalostuksentavoiteohjelma (JTO). Jotta saisimme mahdollisimman paljon tietoa nykytilanteesta, tarvitsemme jokaisen suursnautserin omistajan apua. Vastaamalla näihin kyselyihin, voit tehdä oman osasi rotumme eteen. Mitä enemmän saamme vastauksia, sitä totuudenmukaisempaa keräämämme tieto on.

* Kyselyt ovat käynnissä 15.5.2024 asti *

 

Kyselyitä on yhteensä neljä, joista ensimmäinen koskee henkilökohtaista näkemystä rodusta, sen nykytilannetta sekä omaa ihannetta. Kolme muuta kyselyä on koirakohtaisia. Nämä koirakohtaiset kyselyt koskevat KAIKKIA 2014-2023 syntyneitä suursnautsereita.

Kyselyissä hyödynnetään aiempien vuosien pohjia, jotta vertailukelpoisuus aiempiin vuosiin säilyy. Kuolinsyykyselyä lukuun ottamatta vastaukset ovat anonyymejä eikä yksittäistä koiraa tai vastaajaa voida tunnistaa. Kuolinsyykyselyyn toivotaan vastauksia kaikista suursnautsereista syntymävuodesta riippumatta, mikäli tietoa ei ole aiemmin rotujärjestölle ilmoitettu sähköisellä lomakkeella!

Lomakkeet löytyvät vasemmalla sijaitsevasta palkista. Mikäli käytät mobiililaitetta, niin löydät ne erillisestä valikosta.

Tärkeää:

1. Vaikka olisit jo aiemmin vastannut ko. kyselyihin tai toimittanut tietoa jalostustoimikunnalle, niin vastaa myös näihin kyselyihin.

2. Vastaa myös, vaikka koirasi olisi täysin terve eikä mitään ei-toivottuja luonteenpiirteitä olisi ilmentynyt, jotta pystyisimme mahdollisimman tarkasti kartoittamaan, missä suhteessa sairauksia tai muita ongelmia rodussa ilmenee.

3. Mikäli koirasi syntymävuosi on joku muu kuin 2014-2023 ja haluat antaa terveystietoja, niin löydät lomakkeet >>> täältä

 

Lisätietoja: Jaana Fors, puh. 040 147 0700, s-posti: jaana.fors@gmail.com