Kennelnimen puolto

Suurnautserikasvattajaksi?

SSSK ry on valtakunnallinen rotujärjestö, jonka tehtävävä on ohjata suursnautserirodun jalostusta maassamme. Tärkein jalostusta ohjaava työkalu on jalostuksen tavoiteohjelma (JTO), joka määrittää suomalaisen suursnautserin jalostuksen suuntaviivat ja päämäärät. Jalostustavoitteena on rotumääritelmän mukainen terve suursnautseri. Oikeanlainen rakenne sekä luonne- ja käyttöominaisuudet mahdollistavat jatkossakin suursnautserin säilymään niin monipuolisena harrastuskoirana kuin rakkaana perheenjäsenenä.

SSSK ry toivoo erityisesti kasvattajien tuntevan vastuunsa ja noudattavan JTO:n viitoittamia periaatteita käytännössä.

Kennelnimi   

Kennelliiton verkkosivuilta www.kennelliitto.fi löydät ajantasaisen ohjeen kennelnimen hakemiseksi.

Kennelnimeä haetaan sähköisesti Omakoira-palvelusta. Ehtoina on mainittu mm. seuraavat asiat:

1) ikävaatimus 18 vuotta
2) vakituinen asuinpaikka Suomessa
3) Suomen Kennelliiton jäsen
4) rotujärjestön jäsen
5) kasvattajan peruskurssi suoritettu
6) voimassa oleva kasvattajasitoumus

Kun Kennelliiton asettamat ehdot täyttyvät, kennelnimihakemus etenee Omakoira-järjestelmässä rotujärjestöön lausunnolle. 

Suomen Suursnautserikerho ry:n hallituksen hyväksymän kennelnimihakemus-ohjeen mukaisesti SSSK ry puoltaa lähes poikkeuksetta suursnautserikasvattajaksi aikovan jäsenensä kennelnimianomusta. Mikäli samaa kennelnimeä hakee useampi henkilö, tulee kaikkien olla SSSK ry:n jäseniä.

SSSK ry toivoo lisäksi saavansa kennelnimen hakijalta vapaamuotoisen kertomuksen omasta koirahistoriastaan sekä tiedon siitä, että hakija on tutustunut Suomen Suursnautserikerho ry:n jalostuksen tavoiteohjelmaan sekä sitoutuu toimimaan JTO:n hengessä suursnautsereita kasvattaessaan. Kertomukset tulee osoittaa SSSK:n jalostustoimikunnan sähköpostiin SSSKjalostus@gmail.com.

HUOM! SSSK ry ei käytä Omakoira-palvelua säännöllisesti, joten ilmoita sähköpostitse jalostustoimikunnalle, kun kennelnimihakemuksesi on Omakoira-palvelussa. Näin hakemusprosessi saadaan etenemään mahdollisimman joustavasti.

Tutustu myös jäsenkasvattajan etuihin: https://www.suursnautseri.fi/yhdistys2/liity_jaseneksi/jasenedut/

SSSK ry toivottaa onnea ja menestystä uusille kasvattajille.

Mikäli jokin asia mietityttää, niin aina voit kääntyä jalostustoimikunnan puoleen.


päivitetty 13.6.2023