Korvaushakemus

Tukien hakeminen

Suomen Suursnautserikerho haluaa aktivoida suursnautsereiden luonnetestausta,  kilpirauhastutkimuksia, yli 6-vuotiaiden silmätarkastuksia, geenitestausta sekä kuolinsyytutkimusta. Sen vuoksi SSSK tukee edellä mainittuja testauksia myös taloudellisesti. Korvaus määrät ja muut perusteet löydät vasemmalla olevasta sivupalkista.

Mikäli haluat hyödyntää SSSK ry:n maksamia tukia, niin lähetä tiedot alla olevalla sähköisellä lomakkeella. Huomioithan, että tuen saamisen edellytyksenä on, että SSSK voi halutessaan julkaista ilmoitetut tiedot.

Liitä mukaan myös tarvittavat liitteet! Voit lähettää liitteet myös sähköpostilla osoitteeseen SSSKjalostus@gmail.com.


Ohje

SSSK:n korvauskäytäntöä on päivitetty tukien maksuaikataulun osalta. Verohallinnon antamien ohjeiden mukaan yhdistyksen maksamat tuet katsotaan saajalle verotettavaksi tuloksi. Jatkossa tuen saamisen edellytyksenä on testituloksen lisäksi maksun saajan henkilötunnuksen tai verokortin toimittaminen. Yhdistys on velvollinen ilmoittamaan maksamansa tuet Tulorekisteriin, ja jos tukisumma ylittää 20 €, tulee siitä suorittaa ennakonpidätys. 


Tukien maksuaikataulua on selkeytetty ja tukia maksetaan jäsenille keskitetysti kahdesti vuodessa. Muilta osin SSSK:n korvauskäytäntö jatkuu entisenlaisena: tuki maksetaan kaikille jäsenille sekä muille tukiin oikeutetuille, jotka toimittavat koiransa testitulokset jalostustoimikunnalle viimeistään 3 kk:n sisällä tutkimustuloksen antopäivämäärästä.

Tukea varten jäsenen tulee toimittaa henkilötunnus ja/tai verokortti rahastonhoitajalle alkuvuoden osalta 31.5. mennessä ja loppuvuoden osalta 30.11. mennessä.

1. Toimita koiran testitulokset jalostustoimikunnalle 3 kk:n sisällä tutkimustuloksen antopäivämäärästä verkkosivuilta Jalostus ja terveys -välilehden takaa löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Ethän toimita tukihakemuslomakkeella henkilötunnustasi tai verokorttiasi!

2. Toimita henkilötunnus ja/tai verokortti rahastonhoitajalle 31.5. tai 30.11. mennessä sähköpostiosoitteeseen, jonka saat näytölle sähköisen lomakkeen lähettämisen jälkeen. Kyseinen sähköposti on ainoastaan rahastonhoitajan käytössä ja tiedot poistetaan, kun maksu on suoritettu.

3. Tuet maksetaan kaksi kertaa vuodessa seuraavasti: 1.12.-31.5. välisenä aikana saapuneiden hakemusten osalta kesäkuussa ja 1.6.-30.11. ilmoitetut joulukuussa.

Verohallinnon ohje (Dnro VH/6383/00.01.00/2019) ks. kohta 7.3 Avustukset ja lahjat, esimerkki 47.


 

Korvaushakemus

*
*
*
*
*
*
*

Suostun siihen, että SSSK saa julkaista tämän viestin mukana toimittamani tuloksien lisäksi koiran tiedot.


 

Tiedostojen maksimikoko yhteensä on 10 Mt.

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.


päivitetty 14.6.2023