Ohje pentulistalle ilmoittamiseen

Uudet pentueet ilmoitetaan listalle >>> sähköisellä lomakkeella.

Ennen lomakkeen lähettämistä pyydä yhdistelmän sukusiitosaste ja sukukatokerroin jalostustoimikunnalta e-mail: SSSKjalostus@gmail.com. HUOM! Ulkomaisista koirista tarvitaan kopio sukutaulusta sukusiitosasteen laskemista varten.

Jos yhdistelmän vanhempien tulostiedot eivät näy SKL:n Koiranet:ssä (https://jalostus.kennelliitto.fi/) tai ne ovat virheelliset, tulee näiden tulostietojen osalta toimittaa kopioliite. Kopiota kilpirauhastutkimustuloksesta ei tarvitse toimittaa, mikäli se on jo aiemmin toimitettu jalostustoimikunnalle. Huomioi, että kilpirauhastutkimustulos ei saa olla astutushetkellä 12 kk vanhempi. HUOM! Ulkomaisista koirista tarvitaan aina myös kopiot terveys- yms. tuloksista. Merkitse ulkomaisen koiran lonkkaindeksiksi 0 (nolla). Mikäli tarvittavia kopioita on enemmän kuin viisi (5), lähetä ne sähköpostilla osoitteeseen SSSKjalostus@gmail.com. Mainitse asiasta tällöin lomakkeen lisätiedoissa.

Ilmoittaessasi pentujen syntymästä, mainitse samalla tarvitsemiesi pentuoppaiden todellinen lukumäärä. Oppaita ei postiteta, mikäli kasvattaja ei ole niitä pyytänyt. Oppaat voi pyytää myös sähköpostitse: ssskjalostus@gmail.com.(Yritämme säästää välttämällä turhia lähetyksiä. Kiitos!)


Pentulistalle hyväksytään SSSK:n jäsenten kasvattamat PEVISA-säännöt täyttävät Suomen Kennelliittoon rekisteröitävät pentueet seuraavin rajoituksin:

  • Mikäli toisella vanhemmista on C:n lonkat, täytyy toisella olla A tai B
  • Jos toisella vanhemmista on silmätutkimuslausunto PHTVL-1, MRD (multifokaalinen RD) tai GRD (geograafinen RD), tulee toisen vanhemman olla silmiltään terve.
  • Jos jommalla kummalla vanhemmalla on todettu jokin muu kuin yllä oleva vakavaksi luokiteltava silmäsairaus (esim. HC tai PRA), yhdistelmää ei hyväksytä listalle. 

Silmäsairauden rajatapaus tai muu ei perinnöllinen löydös ei estä koiran jalostuskäyttöä. Kasvattajan on kuitenkin syytä keskustella asiantuntevan silmäeläinlääkärin kanssa ko. koiran löydöksen aiheuttamista mahdollisista jalostuskäytön rajoituksista.


Muutokset/poistot pentulistaan: 
Kristiina Lepänaho
puh. 040 717 6698
s-posti: kristiina.lepanaho@gmail.com


Pentulistaa päivitetään n. 1-2 viikon välein, mikäli päivitysilmoituksia on saapunut. Uusien yhdistelmien osalta päivitystä saattaa viivästyttää epätäydellisesti ilmoitetut tiedot.


Ilmoitus poistetaan listalta:

  • Pentue poistetaan listalta, kun pennut täyttävät 12 viikkoa tai kun ilmoitetusta astutushetkestä on kulunut 12 viikkoa eikä kasvattaja ole ilmoittanut pentujen syntyneen. 
  • Kasvattaja voi pyytää lisäaikaa kuukausi kerrallaan viimeistään ennen kuin pennut täyttävät 12 viikkoa. Samalla tulee ilmoittaa myytävänä olevien pentujen määrä.
  • Pentuetta ei palauteta takaisin listalle, jos kasvattaja ei ole ajoissa ilmoittanut haluavansa lisäaikaa. 
  • Pentulistan ylläpitäjä ei ole velvollinen kyselemään kasvattajilta lisäaikatarvetta, vaan kasvattajat ovat velvollisia ilmoittamaan asiasta itse.
  • Lisäaikaa voi pyytää korkeintaan kolme kertaa.

Jos kasvattaja ilmoittaa tahallisesti vääriä tietoja pentulistalle, määrää hallitus kurinpitotoimet tapauskohtaisesti.

Yhteenvetoa pentuetiedusteluista löydät Riiseni-lehdessä >>> julkaistuista artikkeista.


päivitetty 14.2.2024