FinnSieger

FinnSieger (FinnSg) on Suomen Suursnautserikerho ry:n myöntämä arvo, jonka vuosikokous 2024 hyväksyi otettavaksi käyttöön 15.6.2024 erikoisnäyttelystä alkaen. FinnSg-arvo voidaan myöntää Suomen Kennelliiton rekisterissä olevalle suursnautserille, jonka omistaja on SSSK:n jäsen. 

Sieger-titteli on ollut käytössä jo pitkään kaikilla snautseri-pinseri–roduilla ja sen historia ulottuu vuosikymmeniä taaksepäin aikaan, jolloin mm. näyttelyttäminen rodun kotimaassa oli käytännössä mahdotonta johtuen karanteenisäännöksistä. Kun tittelin myöntäminen siirtyi suomalaisille rotuyhdistyksille, suursnautserit eivät olleet tässä enää mukana. 

Vuonna 1997 päätti Snautseri-Pinserikerho ry:n hallitus muuttaa tittelin nimen Finsiegeriksi. Sittemmin Suomen Snautseri-Pinseri keskusjärjestön purkauduttua vuoden 2011 lopussa on jokainen rotujärjestö tai -yhdistys muokannut omia FinSg-sääntöjään, joten ne eivät ole enää keskenään täysin yhteneväiset, mutta perusperiaatteet ovat kuitenkin edelleen säilyneet.

Muista snautseri-pinseriroduista poiketen suursnautsereiden FinnSg-arvoon vaaditaan näyttelytulosten lisäksi myös luonneosio.

FinnSieger-arvoon on oikeutettu suursnautseri, joka on:

  1. suorittanut SSSK ry:n jalostustarkastuksen luonnetta mittaavan osuuden hyväksytysti TAI saanut luonnetestissä (LT) vähintään +75 pistettä sekä positiivisen arvosanan osa-alueista terävyys, hermorakenne, luoksepäästävyys ja laukauspelottomuus. JA
  2. saavuttanut Suomessa kolme (3) kertaa luokkavoiton muussa kuin junioriluokassa (JUN) laatuarvostelulla ERINOMAINEN ja SA kolmelta (3) eri SSSK ry:n hallituksen hyväksymältä tuomarilta. Erikoistuomarilista koostuu pääsääntöisesti snautserirotujen kasvattajista.

Lisäksi yksi (1) tuloksista on saatava joko yhdistyksen pääerikoisnäyttelystä, Suomessa järjestetystä ISPU-näyttelystä, kansainvälisestä näyttelystä tai Nord-näyttelystä. Pääerikoisnäyttely otetaan aina huomioon FinnSieger-tulosten osalta, vaikka tuomaria ei listalta löytyisikään. Samoin toimitaan Suomessa järjestetyn ISPU-näyttelyn osalta.

Vaikka Suomen Kennelliitto ei vahvista FinnSieger-titteleitä, on se arvostettu snautseri-pinseri-piireissä ja sitä voi käyttää koiran nimen edessä samaan tapaan kuin esim. ISPU-titteleitä.

FinnSieger-arvoa haetaan sähköisellä verkkolomakkeella, kun vaadittavat tulokset ovat kirjaantuneet Kennelliiton jalostustietojärjestelmään. Lomakkeen löydät >>> täältä.

FinnSieger-sääntö

PDF-tiedostoFINNSIEGER-saanto.pdf (257 kB)
Hyväksytty vuosikokouksessa 16.3.2024

FinnSieger-tuomarit

PDF-tiedostoFinnSg-tuomarit.pdf (264 kB)