Uroksen jalostuskäyttö

Uroksen omistajan kannattaa tutustua rodun jalostuksen tavoiteohjelman lisäksi SSSK:n ohjeeseen uroksen jalostuskäytöstä sekä Kennelliiton ohjeisiin, ennen uroksen antamista jalostukseen.

Molempien vanhempien tulee olla virallisesti terveystarkastettu ennen astutusta.