Geenitutkimukset

Geenitutkimuksen tarkoituksena tunnistaa mm. sairautta aiheuttavia geenimuotoja. Kun testi on saatavilla ja sairauden periytymismalli on tiedossa, voi se mahdollistaa turvallisen sairauden kantajan jalostuskäytön, jos toinen vanhimmista ei kanna samaa sairausgeeniä. Geenitestien avulla on mahdollista saada karsittua pois tautigeenit rodun populaatiosta. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää myös terveydenhoidossa. Jos koiran molemmat vanhemmat ovat testattavan sairauden osalta terveitä, eivät niiden jälkeläisetkään voi saada virheellistä geeniä. Laboratorio määrittelee tehdäänkö geenitesti veri-, poskisolu- vai karvanäytteestä.

Vaikka testi olisikin saatavilla, se ei kerro suoraan sitä, miten yleinen kyseinen sairaus rodussa on. Lisäksi tulee huomioida, että geenitutkimusta tehdään jatkuvasti, joten tieto lisääntyy ja on myös mahdollista, että aikaisempia tutkimustuloksia voidaan jopa kumota. SSSK suosittelee geenitestien näytteenoton tapahtuvan Kennelliiton ohjeen mukaisesti ja käytettävän Kennelliiton hyväksymiä laboratorioita. Tällöin tuloksia on myöhemmin mahdollista saada tallennettua jalostustietokantaan. 

Rotujärjestö voi anoa geenitestitulosten tallentamista Kennelliiton jalostustietokantaan, mikäli testattava sairaus on rodulle merkityksellinen. Tämä edellyttää geenitesteistä saatavien tuloksien lisäksi tietoa myös kliinisesti sairaista yksilöistä. Tätä tietoa rotujärjestö voi saada ainoastaan koirien omistajilta. SSSK:n jalostustoimikunta kerää tietoa mm. suursnautsereiden elämänlaatua haittaavista sairauksista sekä jatkuvaa lääkitystä vaativista sairauksista. Tietoja voi ilmoittaa halutessa myös anonyymisti, mutta parhaiten jalostusta palvelevat yksilöitävissä olevat tiedot. "Ilmotus sairaudesta"-lomakkeen löydät >>> täältä.

Tällä hetkellä suursnautsereille tarjottavien tautigeenitestien osalta, SSSK:n tiedossa ei ole kliinisesti sairaaksi ilmoitettuja yksilöitä kuin muutama PRA-tapaus, jotka ovat tulleet esiin virallisessa silmätarkastuksessa. Jotta olemassa olevien ja mahdollisten uusien geenitestien hyötyä ja tarpeellisuutta voitaisiin arvioida nykyistä paremmin, tarvitaan lisää tietoa niin kliinisesti sairaista yksilöistä kuin tehdyistä geenitesteistäkin. Geenitestituloksia kerätään omalla lomakkeella, jonka löydät >>> täältä. Vaikka koira olisi todettu geenitestillä ”terveeksi”, mutta sillä on kuitenkin kliinisiä oireita, sitä ei tule käyttää jalostukseen!

SSSK tukee suursnautsereiden geenitestausta taloudellisesti, mikäli testi liittyy sairausgeenien kartoittamiseen. Voimassa oleva korvauskäytäntö löytyy >>> täältä. Tukea tulee hakea 3 kk:n kuluessa lausuntopäivästä. Omistajan tulee olla SSSK:n jäsen. Kaikki tuet anotaan sähköisellä Korvaushakemus-lomakkeella.

 

DNA:n perusteella voidaan määrittää myös koirien sukulaissuhteita. DNA-tunniste on koiran yksilöllinen geneettinen profiili, jota tarvitaan esimerkiksi polveutumisen varmistamiseen kaksoisastutustilanteissa. DNA-tunniste on Saksassa pakollinen jalostukseen käytettävillä suursnautsereilla. Lisäksi PSK (Pinscher-Schnauzer Klub) vaatii jalostuskoirilta HUU-testin (hyperurikosuria).

Geenitutkimusta voi edistää osallistumalla mahdollisuuksien mukaan Helsingin Yliopiston Hannes Lohen vetämiin tutkimusprojekteihin, joista lisätietoa löytyy osoitteesta www.koirangeenit.fi. Vaikka suursnautsereille ei tällä hetkellä ole omia tutkimuksia menossa, niin moniin projekteihin kaivataan myös muun rotuisilta sairastuneilta koirilta näytteitä.

Linkkejä

 

Kennelliitto

SSSK

Testilaboratorioita


päivitetty 1.8.2023