Suursnautserin värin periytyminen

Rotumääritelmän mukaan suursnautserin hyväksytyt värit ovat musta, pippuri&suola (p&s) ja musta-hopea (m-h). Suursnautserin ilmiasun väri määräytyy K- ja A-lokuksissa sijaitsevien alleelien perusteella. Lokus on geenin paikka kromosomissa ja alleeli on saman geenin vaihtoehtoinen muoto. Alleeleja on kaksi, joista koira saa yhden emältään ja toisen isältään. K-lokuksen dominoiva alleeli KB aiheuttaa mustan värin. Koska kyseessä on dominoiva ominaisuus, mustan ilmiasun tuottamiseen riittää yksi jommalta kummalta vanhemmalta saatu KB-alleeli. K-lokuksen resessiivinen alleeli on ky, joka tuottaa kuvion koiran väriin. Jotta kuvio olisi nähtävissä koiran ilmiasussa, tulee sen saada nämä alleelit (ky/ky) kummaltakin vanhemmistaan.

Kuvio määräytyy A-lokuksen alleelien mukaan. Suursnautsereilla on rotumääritelmän mukaan kaksi hyväksyttyä kuviota, jotka ovat pippuri&suola ja musta-hopea. P&s-värityksen tuottaa alleeli aw, joka on ns. suden- tai riistanväri. Musta-hopeaa väriä tuottaa alleeli at, joka on ns. merkkiväri. Aw-alleeli dominoi at-alleelia, joten m-h-värin ilmenemiseen täytyy koiralla olla kaksi merkkiväriä tuottavaa alleelia (at/at).

A-lokuksessa on tunnistettu muitakin värejä tuottavia alleeleja: soopelin väriä tuottava Ay sekä viimeisimpänä resessiivistä mustaa väriä tuottava alleeli a. Soopeli ei ole hyväksytty väri suursnautsereilla. A-lokuksen alleelien dominattijärjestys on seuraava: Ay > aw > at > a. Jotta resessiivinen musta väri tulisi esiin täytyy koiralla olla A-lokuksessa a/a K-lokuksen ky/ky lisäksi. Suursnautsereissa ei tiettävästi ole ainuttakaan yksilöä, jonka olisi geenitestillä todistettu olevan tällainen yksilö. Muut esiin tulevat kuviot määrittää se A-lokuksen alleeli, joka on edempänä dominanssijärjestyksessä, mikäli koira on A-lokuksen suhteen heterotsygootti.

Myös K-lokuksessa on tunnistettu enemmän kuin tekstissä mainitut kaksi alleelia (KB ja ky), mutta tämän hetkisen tiedon mukaan ne eivät vaikuta snautserirotujen värin määräytymiseen. K- ja A-lokusten alleeleja on mahdollista selvittää geenitesteillä. Wisdom Panelin MyDogDNA-testi pitää sisällään myös kyseiset värimääritykset. Yksittäisiä lokus-kohtaisia testejä tarjoaa muun muassa Laboklin ja Movet. Kaikki edellä mainitut ovat Suomen Kennelliiton hyväksymiä laboratorioita.

Koska FCI maissa on jo pitkään jalostettu rotumuunnoksia erillään toisistaan, voidaan olettaa, että suurin osa mustista suursnautsereista on K-alleelin osalta homotsygootteja (KB/KB). Viimeisen 20 vuoden aikana on eri FCI-maissa sallittu myös väriristeyksiä (musta x p&s). Tällaisesta risteytyksestä tulevat pennut ovat ilmiasultaan mustia, koska värin dominoiva ominaisuus sijaitsee K-lokuksessa. Nämä risteytyksistä syntyneet pennut ovat kuitenkin kaikki heterotsygootteja (KB/ky). Väriristeysten pääasiallinen ajatus on laajentaa kuvioväristen (pippuri & suola ja musta-hopea) geenipohjaa.

K-lokus

 

VANHEMMATMusta (KB/KB)Musta (KB/ky)Kuvioväri (ky/ky)
Musta (KB/KB)100 % mustia (KB/KB)

50 % mustia (KB/KB)

50 % mustia (KB/ky)

100 % mustia (KB/ky)
Musta (KB/ky)

50 % mustia (KB/KB)

50 % mustia (KB/ky)

25 % mustia (KB/KB)

50 % mustia (KB/ky)

25 % kuviovärisiä (ky/ky) *)

50 % mustia (KB/ky)

50 % kuviovärisiä (ky/ky) *)

Kuvioväri (ky/ky)100 % mustia (KB/ky)

50 % mustia (KB/ky)

50 % kuviovärisiä (ky/ky) *)

100 % kuviovärisiä (ky/ky) *)

*) Kuvioväri (p&s ja m-h) määräytyy A-lokuksen alleelien mukaan.

A-lokus

 

VANHEMMATp&s homotsygootti (aw/aw)p&s heterotsygootti (aw/at)m-h homotsygootti (at/at)
p&s homotsygootti (aw/aw)100 % p&s homotsygootteja (aw/aw)

50 % p&s homotsygootteja  (aw/aw)

50 % p&s heterotsygootteja (aw/at)

100 % p&s heterotsygootteja (aw/at)
p&s heterotsygootti (aw/at)

50 % p&s homotsygootteja  (aw/aw)

50 % p&s heterotsygootteja (aw/at)

25 % p&s homotsygootteja  (aw/aw)

50 % p&s heterotsygootteja (aw/at)

25 % m-h homotsygootteja (at/at)

50 % p&s heterotsygootteja (aw/at)

50 % m-h homotsygootteja (at/at)

m-h homotsygootti (at/at)100 % p&s heterotsygootteja (aw/at)

50 % p&s heterotsygootteja (aw/at)

50 % m-h homotsygootteja (at/at)

100 % m-h homotsygootteja (at/at)

 

Homotsygoottisena ilmeneviä värejä voidaan sanoa "puhtaiksi väreiksi".

Ilmiasun väriK-lokusA-lokus
MustaKB/KBei merkitystä
Pippuri & suolaky/kyaw/aw
Musta-hopeaky/kyat/at

 

Esimerkiksi genotyypiltään heterotsygootti p&s (aw/at tai aw/a) on yleensä väriltään tummempi kuin homotsygootti, ja heterotsygoottisen m-h:n (at/a) merkit ovat usein homotsygoottista pienemmät.


päivitetty 13.8.2023