Pentulistan liite

 Liite SSSK ry:n pentulistaan

Pentulistalla esiintyvät yhdistelmät ovat kasvattajien jalostustoimikunnalle ilmoittamia ja jalostustoimikunta on ne kokouksessaan hyväksynyt listalle kirjattavaksi. Kasvattaja vastaa pentulistalle toimittamiensa tietojen oikeellisuudesta.

PEVISA-sääntö, SSSK:n jalostusvaatimukset ja pentulistavaatimukset 1.11.2014

SUOMEN KENNELLIITON REKISTERÖINTIVAATIMUKSET

(PEVISA = Perinnöllisten Vikojen ja Sairauksien vastustamisohjelma)

 • Virallinen lonkkalausunto. Lonkkakuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kuukautta, rekisteröinnin raja-arvo on C. Vanhempien on oltava virallisesti tutkittuja astutushetkellä.
 • Virallinen silmätarkastuslausunto, joka on voimassa 24 kuukautta. Ei raja-arvoa. Vanhempien on oltava virallisesti tutkittuja astutushetkellä.
 • Lisätietoa Kennelliitosta: https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/pentueen-rekisterointi

PENTULISTA

Pentulistalle hyväksytään Suomeen rekisteröitävät pentueet, huomioiden seuraavat rajoitukset:

 • Mikäli toisella vanhemmista on C:n lonkat, täytyy toisella olla lonkat A tai B
 • Jos jommallakummalla vanhemmalla on todettu silmäsairaus (RD, PRA, HC, PHTVL/PHTV asteet 2-6), paitsi PHTVL-1, MRD (multifokaalinen RD) tai GRD (geograafinen RD), astutusta tai pentuetta ei hyväksytä listalle
 • Mikäli toisella vanhemmista on silmätutkimuslausunto PHTVL-1, MRD (multifokaalinen RD) tai GRD (geograafinen RD), tulee toisen vanhemman olla silmiltään täysin terve.
 • Kasvattajan tulee olla SSSK:n jäsen.
 • 1.6.2012 jälkeen syntyneistä pentueista kasvattajan tulee olla palauttanut pentuetiedustelulomakkeen jalostustoimikunnalle.
 • Pentueet ovat listalla syntymä/astutusjärjestyksessä.
 • Poikkeamat jalostusvaatimuksista ilmoitetaan pentulistalla tumman harmaalla pohjavärillä.
 • Vaalean harmaalla pohjavärillä on merkattu ne osa-alueet, joissa SSSK:n ohjeistamat toiveet eivät täyty, mutta ne eivät kuitenkaan ole varsinaisia jalostusvaatimuksia.

* Muutos GRD:n osalta astunut voimaan 5.2.2019

SSSK:N JALOSTUSVAATIMUKSET

SUKUSIITOSASTE

 • Sukusiitosaste alle 6 % kahdeksalla polvella laskettuna (Breedmate, SSSK). Sukusiitosaste 6,25 % vastaa serkus-serkus –yhdistelmää. Tätä suurempi prosenttiluku tarkoittaa vielä läheisempää sukulaissuhdetta kuin serkus-serkus.

TERVEYS

 • Lonkat (virallinen lonkkalausunto) A tai B (FCI HD0 tai HD1)
 • Terveeksi todetut silmät – ei osoita RD, PRA, HC, PHTVL/PHTV (virallinen silmätarkastuslausunto)

LUONNE

 • Hyväksytty suomalainen luonnetesti tai
 • Hyväksytty ruotsalainen luonnetesti (mentaltest för korning) tai
 • Hyväksytty SSSK:n jalostustarkastuksen luonnetta mittaava osa tai
 • Hyväksytty PSK:n jalostustarkastus

ULKOMUOTO

 • Vähintään kaksi SKL:n näyttelysäännön mukaista laatuarvostelua EH tai 1. palkinto (ennen 1.1.2003) tai vastaavaa laatuarvostelua muista FCI-maista, jotka on saavutettu yli 15 kuukauden ikäisenä tai ulkomuotokatselmuksesta UMK1 (yli 15 kk). 

SSSK:N LISÄOHJEISTUS:

TERVEYS

 • Kilpirauhasarvojen (T4, TSH, Tgaa) mittaus ennen jalostuskäyttöä, tulos ei saa olla 12 kk vanhempi astutushetkellä. (OK / esim. T4 ei viitearvoissa, muuten OK)
  • T4 = tyroksiini (kokonaismäärä), vT4 = vapaa tyroksiini, TSH = tyreotrpiini (thyreoid stimulating hormone), Tgaa = tyreoglobuliinivasta-aine
 • Terveeksi todetut kyynärpäät (0/0)

MUUTA:

KOULUTUS

 • Koiran saavuttamat palveluskoira-, tottelevaisuus- yms. kokeiden koulutustunnukset

SKK (sukukatokerroin)

 • Yhdistelmälle lasketaan sukukatokerroin kahdeksalla polvella (Breedmate, SSSK)
 • Sukukatokerroin on suhdeluku siitä, kuinka suuri osuus sukutaulun tiedossa olevista esivanhemmista on eri koiria. Se voi saada arvoja välillä 0-1. Mitä lähempänä luku on arvoa 1, sen suurempi osuus koiran esivanhemmista on eri koiria.
 • SKK:n toivotaan ylittävän arvon 0,50 (alkaen JTO 2016-2020)

JALOSTUSKOIRIEN IKÄ

 • Jalostuskoirien ikä tulisi olla vähintään 3 vuotta, jotta voitaisiin paremmin saada tietoa jalostuskoirien mahdollisista sairauksista (alkaen JTO 2016-2020). Mikäli vanhempi ei täytä minimi-ikäsuositusta, näkyy tämä pentulistalla vanhemmat-sarakkeessa vaaleanharmalla taustalla.

LONKKAINDEKSI

 • Pentulistalle kirjataan myös vanhempien lonkkaindeksit, jotka ovat olleet voimassa astutushetkellä tai hetkellä, jolloin yhdistelmä ilmoitetaan päivitettäväksi pentulistalle. Ulkomaisista koirista ei lonkkaindeksejä kirjata.