PEVISA

"PEVISA on SKL-FKK:n (Suomen Kennelliitto) periytyvien vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma, jonka tarkoituksena on edesauttaa perinnöllisten ongelmien ehkäisyä rotujen tarkoituksenmukaisen jalostusrakenteen ylläpitämiseksi. " (lähde: SKL:n verkkosivut)


Suursnautsereiden PEVISA 1.1.2021 - 31.12.2025

PEVISA-ohjelma jatkuu ennallaan.

Astutushetkellä molemmilla vanhemmilla oltava
- virallinen lonkkakuvauslausunto, raja-arvo C
- silmätutkimuslausunto, joka ei saa olla vanhempi kuin 24 kk *)

muut rotukohtaiset erityisehdot:
Risteytys eri värimuunnosten kesken sallitaan. Muunnosten välisestä risteytyksestä syntyneet pennut rekisteröidään ilmiasun mukaisesti.

*) Alle 12kk ikäiselle tehty silmätarkastuslausunto on voimassa 12kk!

PEVISA-säännöt täyttämättömiä yhdistelmiä ei rekisteröidä Suomen Kennelliiton rekisteriin kuin poikkeustapauksissa. Poikkeustapaukset löytyvät Suomen Kennelliiton koirarekisteriohjeesta, jonka löydät SKL:n verkkosivuilta.


Ensimmäinen suursnautserien PEVISA-ohjelma astui voimaan 1.1.1993. Tuolloin vaatimuksena oli molempien vanhempien osalta lonkkatutkimus sekä silmätarkastus. Silmätarkastuslausunto oli voimassa 12kk.

Vuonna 1998 silmätarkastuslausunnon voimassaoloaikaa pidennettiin 22kk:ksi, joka laskettiin pentujen syntymähetkestä. Tämä muutettiin vuonna 2001 siten, että silmätarkastuksen voimassaolo alettiin laskea astutusajankohdan mukaan ja lausunnon voimassaolo määriteltiin 24 kuukaudeksi.

D-lonkkaisten suursnautsereiden jalostuskäytön lisääntymisen myötä lisättiin vuonna 2006 lonkkien raja-arvoksi C.