Hallituksen päätöksiä 2023

ESITYSLISTA  HALLITUKSEN KOKOUS 9/2023
Aika: 5.7.2023 KLO 18.00
Paikka: Microsoft Teams
Paikalla:
Pj Pauliina Palhovuo PP
Jaana Fors JF
Emma Hietarinta EH, poistui kohdassa 11
Lotta Saarinen LS
Marjaana Elovirta ME
Pauliina Roth PR
Lea Haanpää LH
Poissa: -
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja PP avasi kokouksen klo 18.05
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin korjauksin.
5. Talous
Todettiin tili- ja talousasiat.
6. Jäsenasiat 
Ei esille tulevia asioita. 
7. Jalostustoimikunnan asiat.
Keskusteltiin geenitesteista
8. Koulutus- ja kilpailutoimikunnan asiat
RallyTokon mestiksiin ei ilmoittautunut yhtään suursnautseria.
Alustavasti sovittu järjestettäväksi vetomestikset 2024 Oulussa.
9. Näyttelytoimikunnan asiat
Snautsereiden kanssa keskustellaan yhteisestä tuomarista 2024 Erikoisnäyttelyyn
10. Tiedotustoimikunnan asiat
Ajantasaistettu kasvattaja- ja trimmaajalista.
11. Ennakkoon päätetyt asiat (sähköisesti etukäteen)
PK-mestikset 15.-17.9.2023 Hyvinkäällä SSSK:n järjestämänä. Lajit PAEK, PAHA, PAJÄ ja PASU - kaikki luokat. Osm. 60 €. 
PAVI (kaikki luokat) 23.9.2023 Hämeenkyrössä Belgianpaimenkoirien mestaruuskilpailujen yhteydessä. 
FH-mestikset 30.9.-1.10.2023 järjestäjä Sport Riesen Klub ry.
12. Seuraava kokous
Seuraava kokous on 20.9.2023 klo 18.00
13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja PP päätti kokouksen klo 20.37.HALLITUKSEN KOKOUS 8/2023
Aika 5.7.2023 KLO 18.00
Paikka Microsoft Teams

Paikalla:
Pj Pauliina Palhovuo PP
Jaana Fors JF, saapui kokoukseen kohdassa 8, Finnsieger
Emma Hietarinta EH
Lotta Saarinen LS
Marjaana Elovirta ME
Pauliina Roth PR
Lea Haanpää LH

1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.23
2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3 Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.
4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
-7_2023 hyväksyttiin sellaisenaan.
5 Jäsenasiat 
Jäsenrekisteri on ajantasaistettu 5.7.2023.
Hyväksyttiin yksi uusi varsinainen jäsen. 
6 Jalostustoimikunnan asiat.
Käytiin keskustelua pentulistasta.
7 Koulutus- ja kilpailutoimikunnan asiat
-
Vepemestikset saatu sovitettua kennelpiirin kanssa EHKP:n alueelle la 26.8.2023.
8 Näyttelytoimikunnan asiat
Erikoisnäyttely 2023
- Koiria oli yhteensä 27 kappaletta (vuonna 2022 32), jotka jakautuivat seuraavasti mustat PPEN x 1, JUN x 2, NUO x 2, AVO x 9, KÄY x 3, VAL x 3 ja VET x 4, m&h PEN x 1, p&s AVO x 1 ja VAL x 1. Kasvattajaluokassa yksi Stablemaster´s ja jälkeläisluokassa kaksi Stablemaster´s:a. 
Erikoisnäyttely 2024
- Tuomari Birgit Bischoff on vahvistanut kirjallisesti tulevansa tuomaroimaan näyttelyn 2024.Erikoisnäyttely 2025 ja ISPU
- Ispu -näyttelyn erikoisnäyttely on anottu ja on hyväksynnässä liitolla.
9 Seuraava kokous
Seuraava kokous on 9.8 klo 18.00
10 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.02


PÖYTÄKIRJA  HALLITUKSEN KOKOUS 7/2023
Aika 7.6.2023 KLO 18.00
Paikka Microsoft Teams
Paikalla:

Pj Pauliina Palhovuo PP
Jaana Fors JF
Emma Hietarinta EH, kohdasta 6 eteenpäin
Lotta Saarinen LS, kohdasta 5 eteenpäin
Marjaana Elovirta ME
Pauliina Roth PR
Lea Haanpää LH

Poissa:

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.04
2.Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3.Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan
4.Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
-6_2023 hyväksyttiin sellaisenaan.
5.Talous
Todettiin tili- ja talousasiat.
6.Jäsenasiat
Hyväksyttiin kaksi perheenjäsentä ja yksi varsinainen jäsen.
Vuonna 2024 jäsenten toiveen mukaisesti laitetaan myös jäsenmaksu sähköpostilla jäsenille, jotta saavat tiedon jäsenmaksusta sekä lehden että sähköpostin kautta.
Jäseniä luopui jäsenyydestä 23 kappaletta.
7.Jalostustoimikunnan asiat.
Päivityksiä AD- ja jalostustarkastussääntöön osallistumisoikeuteen:
SKL:n valtuusto päätti 28.5.2023, että kaikkia koemuotoja koskevaksi säännöksi nartun osallistumisoikeuden rajoitukseksi tulee vähintään 75 vuorokautta pentujen synnytyksen jälkeen. Päätettiin tehdä sama muutos Suursnautsereiden sääntöihin AD- ja jalostustarkastussääntöihin.
Luodaan sähköposti korvausanomuksia varten SSSKrahasto @ gmail.com
Tullut e-maililla palautetta pentulistan ylläpitoon liittyen.
Käytiin keskustelua asiasta ja keskustelun tuloksena pyritään tehostamaan pentulistan päivitystä nopeammaksi. 
Luonnetestit anottu 5-6.8.2023 Janakkala, etusija suursnautsereilla ja snautsereilla. 
8.Koulutus- ja kilpailutoimikunnan asiat
- Pk- mestikset.
Ei tietoa järjestäjästä/järjestymisestä.
- FH- mestikset
Ei tietoa järjestäjästä/järjestymisestä.
- Vepe-mestikset mahdollista ehkä saada 26.8.2023 tai iltakokeeseen 31.8.23.
- Agimestaruudet 15.10.2023 Liedossa
9.Näyttelytoimikunnan asiat
2023 Erikoisnäyttely
- Koiria yhteensä 27, joista m&h 1, p&s 2 ja mustia 24. Vuonna 2022 ilmoittautuneita oli 35, näyttelyyn tuli 29.
10.SPKL:n ylimääräinen kokous 28.6.2023: SSSK:n kokousedustajat
Ehdotettiin seuraavia:
Lotta Saarinen
Emma Hietarinta
Marjaana Elovirta
Tiia Tuhkanen
Pauliina Palhovuo
Ehdotus hyväksyttiin sellaisenaan. Kannustetaan etäkokoukseen. Ei korvata matkakuluja.
11.Uudet huomionosoitukset
Säännön nimenmuutos huomionosoitussäännöksi. Ehdotus hyväksyttiin sellaisenaan.
12.Harrastusmerkkianomukset
Merkki anomuksia ei ollut.
13.Muut asiat
-PRH vahvistanut sääntömuutoksen. Voimassa 1.6.2023 alkaen.
14.Ennakkoon päätetyt asiat (sähköisesti etukäteen)
- Toko- mestaruudet yhteistyössä Snautsereiden kanssa 20.8.2023 Hyvinkäällä. 
- Ohje valioiden huomioimiseen ja palkitsemiseen hyväksytty
15.Seuraava kokous
Seuraava hallituksen kokous on 5.7.2023 klo 18.00
16.Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.48.


PÖYTÄKIRJA  HALLITUKSEN KOKOUS 6/2023
Aika 2.5.2023 KLO 18.00
Paikka Microsoft Teams
Paikalla:

Pj Pauliina Palhovuo PP
Jaana Fors JF
Emma Hietarinta EH
Lotta Saarinen LS
Marjaana Elovirta ME
Pauliina Roth PR
Lea Haanpää LH

1.Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05
2.Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4.Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.
5.Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
-v4_2023 hyväksyttiin muutoksin
-v5_2023 on hyväksytty palstakokouksessa 13.4.2023 sellaisenaan.
6.Talous
Todettiin talous- ja tiliasiat.
7.Jäsenasiat
Hyväksyttiin uusia varsinaisia jäseniä 8 ja yksi perheenjäsen.
-Jäsenmaksujen tarkastus ja muistutukset lähetetään 15.5.2023 ja viimeinen maksupäivä on jäsenmaksuille 29.5.2023
-Eronneita jäseniä yksi.
8.Jalostustoimikunnan asiat.
-5.-6.8 ollaan järjestämässä luonnetestiä yhdessä Snautsereiden kanssa.
9.Koulutus- ja kilpailutoimikunnan asiat
Hallitukselle tuli ehdotus työryhmästä, jonka tehtävä on:
-ajantasaistetaan Vuoden parhaat pistelaskusääntö ja mestiskäytäntöjä. Ajantasaistetaan niiltä osin kuin on tarve.
Hallitus keskusteli asiasta ja hyväksyi toimikunnan ehdottoman työryhmän sellaisenaan sekä työryhmän tehtävät, nimen ja toimintatavan.
- Käsiteltiin veto ja Pk-mestisten kulut ja varmistettiin tiedossa olevat mestikset.
10.Näyttelytoimikunnan asiat
-Käytiin keskustelua vuoden 2025 erikoisnäyttelystä ja Ispusta
11.Tiedotustoimikunnan asiat
- Riiseni-lehden päätoimittaja
Tiiu Kaitalo on nimetty lehden päätoimittajaksi alkaen lehdestä 2/2023.
-2023 vuonna tulee olemaan neljä painettua versiota
12.Muut asiat
- Vuosikokouspöytäkirja tarkastettu. Sääntömuutokseen lisäys 14 §: vuosikokous päätti kokouskutsun toimittamisesta myös lehdessä. Lisätty sana “yhdistyksen” lehdessä.
13.Ennakkoon päätetyt asiat (sähköisesti etukäteen)
-Tassuttelupäivä on 7.5 Hyvinkäällä. Ohjelmassa on lenkki ja temppurata. 
14.Seuraava kokous
Seuraava hallituksen kokous on 7.6.2023 klo 18.00
15.Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.23.


HALLITUKSEN KOKOUS 05/2023
Aika: 11.4 20.36 - 12.4 19.00
Paikka: Palstakokous
Paikalla:
Pauliina Palhovuo
Pauliina Roth
Jaana Fors
Lea Haanpää
Marjaana Elovirta
Lotta Saarinen
Emma Hietarinta
Poissa:-

Kokouksen avaus
Klo 20.36
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksesta on ilmoitettu hallituksen jäsenille alkamis- ja päättymisajankohdan kanssa sähköpostitse.
Esityslistan hyväksyminen
Kokous koskee Palveluskoiraliiton kevätkokouseen osallistujia ja SSSK ry:n ohjeistus osallistujille äänestystä varten. Kokous ei koske muita asioita.

Palvaluskoiraliiton kevätkokouksen kokousedustus 22.4.2023
Ehdotus:
Tiia Tuhkanen
Eeva Kelho
Marjaana Elovirta
Lotta Saarinen
Emma Hietarinta
Ehdotus hyväksyttiin sellaisenaan. Kannustetaan etäkokoukseen. Ei korvata matkakuluja.Seuraava kokous
Seuraava hallituksen kokous on 2.5.2023 klo 18.00
Kokouksen päättäminen
Palstakokous päättyi klo 19.00 12.4.2023.


HALLITUKSEN KOKOUS 4/2023
Aika: 4.4.2023 KLO 18.00
Paikka: Microsoft Teams
Paikalla:
Pauliina Palhovuo PP
Marjaana Elovirta ME
Lea Haanpää LH
Pauliina Roth PR, liittyi kokoukseen kohdassa 4
Jaana Fors JF
Emma Hietarinta EH
Lotta Saarinen LS
Poissa:
-

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja PP avasi kokouksen klo 18.03

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan
Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Pauliina Roth liittyi kokoukseen.
- Vuosikokous pöytäkirja on hyväksytty.
- 02_2023 Hallituksen pöytäkirja hyväksyttiin sellaisenaan
- 03_2023 Järjestäytymiskokous pöytäkirja hyväksyttiin sellaisenaan
Talous
- Käytiin talousasiat läpi.
Jäsenasiat
- Hyväksyttiin yksi uuri varsinainen jäsen.
- Hyväksytty varsinaiseksi jäseniksi sähköpostipäätöksellä 21.2.2023 yksi varsinainen jäsen ja yksi perheenjäsen.
Jalostustoimikunnan asiat
- Toimikunnan järjestäytyminen. Toimikunta hyväksyttiin.
Lea Haanpää, jäsen
Kari Iivonen, jäsen
Jaana Fors, jäsen
asiantuntijajäsen ell. Linda Länsiö
Anna Pukkila, jäsen
- Geenitestit.
Käytiin keskustelua. Todettiin, että kerhon kannattaa alkaa puhumaan ja kannustamaan geenitestien puolesta. 
- Zuchtbuchit tulivat fyysisinä kirjoina. Selvittelyn jälkeen jäsensivuille on ladattu PDF tiedostot. 
- JTO-työryhmä (JTO 2026-2030 päätettävä viimeistään vuosikokouksessa 2025)
Asiasta keskusteltiin. Laitetaan seuraavaan lehteen hakua asian tiimoilta.
- Korvaushakemusten maksuaikataulu
Maksetaan kaksi kertaa vuodessa, kesäkuun ja joulukuun lopussa. Verokortit ja hetut on toimitettava toukokuun tai marraskuun lopussa hallituksen sähköpostiin. Maksupäätökset tehdään kesä- ja joulukuun kokouksissa. Tästä tehdään tiedote jäsenille.
- Pentu- ja rotuopaspäivitys otettu työn alle.
Koulutus- ja kilpailutoimikunnan asiat
- Toimikunnan järjestäytyminen. Toimikunta hyväksyttiin.
Puheenjohtaja: Tiia Tuhkanen
Eeva Kelho, jäsen
Annamari Vantila, jäsen Rally-vastaava
Näyttelytoimikunnan asiat
- Toimikunnan järjestäytyminen. Toimikunta hyväksyttiin.
Puheenjohtaja: Marjaana Elovirta
Lotta Saarinen, jäsen
Tiia Tuhkanen, jäsen
Marko Pesonen, jäsen
Tiedotustoimikunnan asiat
- Lehtitoimikunnan järjestäytyminen. Toimikunta hyväksyttiin.
Tiiu Kaitalo
Kati Lök
Kata Mertanen
Emma Hietarinta
SSSK 70 vuotta (2024)
- Työryhmä
Käytiin keskustelua asiasta. Hallitus alkaa viemään asiaan eteenpäin ja työryhmää lähdetään kasaamaan, jos tälle koetaan olevan erillistä tarvetta.
- Juhlajulkaisu
Käytiin yleistä keskustelua asiasta. Käytiin keskustelua mahdollisesta juhlalehdestä/juhlalehdistä.
Muut asiat
-Ansiomerkkisäännöt ovat työnalla ja juhlavuoteen 2024 mennessä tullaan muuttamaan sääntöä niin, että jäsenistöä voidaan huomioida ansioituneesta työstä yhdistyksen eteen paremmin.
- Leiri 2024
Laitetaan Wanted ilmoitus seuraavan lehteen.
- Palveluskoiratapahtumaan on lisätty musta&hopea värinä.
- Saapunut posti:
SPKL: muistutuksena ohjeistus Venäjällä ja Valko-Venäjällä arvostelleista tuomareista
SPKL:  ohje suojelulisenssihakemusten jäsenyyksien tarkastuksesta ja puoltomenettelystä
SPKL:  eettiset koulutukset ja sitoutuminen eettiseen sopimukseen
Ennakkoon päätetyt asiat (sähköisesti etukäteen)
- Vetomestaruudet Oulu 26.2.2023
Seuraava kokous
Seuraava hallituksen kokous on 2.5.2023 klo 18.00
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.25


HALLITUKSEN KOKOUS 3/2023, Järjestäytymiskokous
Aika: Sunnuntaina 11.3.2021 klo 16.20
Paikka: Microsoft Teams ja Ponnen maja, Espoo
Läsnä
Pauliina Palhovuo PP
Pauliina Roth PR
Lea Haanpää LH
Jaana Fors JF, etänä puhelimella
Marjaana Elovirta ME
Emma Hietarinta EH
Lotta Saarinen LS

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.20

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslistaksi hallituksen järjestäytyminen ja sitä seuraavat toimenpiteet

Hallituksen järjestäytyminen 
Vuosikokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Pauliina Palhovuo
Hallitus järjestäytyi seuraavasti:
Varapuheenjohtaja: Marjaana Elovirta
Jäsensihteeri: Lea Haanpää
Sihteeri: Jaana Fors
Rahastonhoitaja: Pauliina Roth
Jäsen Emma Hietarinta
Jäsen Lotta Saarinen

Jäsenmaksun eräpäivä
Päätettiin jäsenmaksun eräpäiväksi 30.4.2023. Lisätään tieto kotisivulle ja lehteen JF hoitaa asian heti.
Muut asiat
Harrastusmerkkien anomukset on oltava hallituksella toukokuun loppuun mennessä perusteluineen. Tieto laitetaan seuraavaan lehteen jäsenistölle tiedoksi.
Seuraava kokous
4.4.2023 klo 18.00
Microsoft Teams, Marjaana Elovirta kutsuu kokouksen koolle
Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.35


HALLITUKSEN KOKOUS 02/2023
Aika 7.2.2023 klo 18.00
Paikka Microsoft Teams

Paikalla:
pj Saana Velheim SV
Marjaana Elovirta ME
Pauliina Palhovuo PP
Pauliiina Roth PR
Lea Haanpää LH
Jaana Fors JF
Emma Hietarinta saapui kokoukseen kohdassa 5 EH

Jäsenasiat
Hyväksyttiin neljä varsinaista jäsentä ja yksi perheenjäsen.
Jalostustoimikunnan asiat
SSSK:n maksamat tuet.

Hallitus päätti, että terveysmaksut maksetaan jatkossa kaksi kertaa vuodessa, noin puolen vuoden välein. Asiasta tiedotetaan SSSK ry sivuilla linkkeineen verohallinnon sivuille, jotta saamme tiedotteen jäsenistölle asiasta mahdollisimman pian verohallinnon verotuksesta ( tulorekisteri ) terveystutkimuksia kohtaan. Tiedote julkaistaan kotisivuilla, Facebook - sivuilla sekä myös lisäksi laitetaan pääkohdat jalostustoimikunnan sivuille.

Hallitus toivoo, että asia etenee Kennelliiton taholta Verohallinnon suuntaan mahdollisimman nopeasti ja pitää jäseniään ajan tasalla.

Puhuttiin myös terveydellisistä yhteiskuvauksista, joissa järjestävänä osapuolena voisi olla SSSK ry.

Geenitestien soveltuvuutta selvitellään vielä suursnautsereille.

Koulutus- ja kilpailutoimikunnan asiat
Rally - toko mestaruudet yhteistyössä Snautserit ry:n kanssa 5.8.2022 Saukkolassa, Lohja. 

Näyttelytoimikunnan asiat
2023 Erikoisnäyttely
Näyttelyn yhteistyökumppani on koirien ruuan osalta Royal Canin.
2024 Erikoisnäyttely
Villa Mainiemessä, Lammilla, tulee olemaan ainakin seuraavat yhdistykset; Suomen Kääpiösnautserikerho, Suomen Snautserikerho ja Suomen Suursnautserikerho.
2025 ISPU show
Toimikunnalla on ollut kokous 25.1.2023. Toiveena on, että näyttely olisi samana viikonloppuna kun on MV eli 8-10.8.2025. 

Riisenileiri 2023
Kesäleiri oli tarkoitus järjestää 17.-23.7.2023 Kokemäen Pitkäjärven leirikeskuksessa. Leirikeskuksen päällekkäisvarauksen vuoksi tämä ei kuitenkaan ollut mahdollista. Asian tultua leiritoimikunnan tietoon, ei korvaavaa leiripaikkaa enää löytynyt kesälle 2023 ja leiriä ei valitettavasti voida järjestää.

Vuosikokousasiat
Virta - koirien muistaminen vuosikokouksessa
Vuosikokouksessa muistetaan kunniakirjalla Virta-tarkastuksen suorittaneita.
Hallituksen ehdotus vuosikokoukselle jäsenmaksuista vuodelle 2023
Käytiin keskustelua ja hallitus päättää esittää seuraavat jäsenmaksut hyväksytettäväksi vuosikokoukselle:
Varsinainen jäsen 40€
Perhejäsen 10€
Liittymismaksu 10€
Ainaisjäsen 800€
Jos vuosikokous hyväksyy sääntömuutoksen, niin kannattajajäsenen jäsenmaksu olisi hallituksen ehdotuksen mukaan 80€. 
Vuoden parhaiden pistelasku
Peko käyttövaliolle annetaan Vuoden parhaat palkintona kaiverrettu suursnautseri lasiplakaatissa.
Tarkennettu, että jos koiralla on useampi omistaja, niin yksi omistaja on oltava Suomen Suursnautserikerho Ry:n jäsen.
Kolmoisvalion saavuttaneelle päätettiin antaa vuosikokouksessa lasiplakaatti ja kunniakirja.

Toimintasuunnitelma 2023
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma 2023.
Toimintakertomus 2022
Hyväksyttiin toimintakertomus 2022.
Budjetti 2023 ja talouskertomus vuodelta 2022 sekä suunnitelma 2023
Hyväksytään sähköpostitse 19.2.2023

Ennakkoon päätetyt asiat (sähköisesti etukäteen)
Tilataan viirejä ja mukeja

Seuraava kokous
Uusi hallitus päättää seuraavan kokouksen ajankohdan, joka on järjestäytymiskokous.

Kokouksen päättäminen
Pj SV päätti kokouksen klo 22.46


HALLITUKSEN KOKOUS 01/2023
Aika 5.1.2023 klo 18.00
Paikka Microsoft Teams
Paikalla: Pj.Saana Veltheim, Jaana Fors, Marjaana Elovirta, Pauliina Palhovuo, Pauliina Roth,
Lea Haanpää
Pauliina Roth Liittyi kokoukseen kohdassa 4.
Poissa:
Emma Hietarinta
Talous

Vetcare syysnäyttelyn tuotto oli 5247,95€. 

Todettiin tili- ja talousasiat.  

Jäsenasiat

Hallitus keskusteli: Kysely suursnautserien ystäville

Hyväksyttiin viisi uutta varsinaista jäsentä.

Jalostustoimikunnan asiat

Geenitutkimukset, joihin hallitus tutustui etukäteen linkkien kautta; https://mydogdna.com/products/mydogdna & https://evidensia.fi/hoitovinkit/geenitutkimus-koirien-terveydenhoidon-apuna/

Lähdetään työstämään asiaa.

Saapuneet korvaushakemukset:

Käsiteltiin kolme korvaushakemusta.

Omakoiran vuosipäivityksen koe-/näyttely-/terveystulosten toimitusosoite. Tehdään vuosipäivitys. 

Vuosikirjojen kokoamista jatketaan

Vuoden parhaat koirat vuosilta 2020 ja 2021 pyydetään henkilökohtaisesti kuvat sähköpostilla sekä tehdään postaus Facebook sivuille

Kennelliiton näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunta on myöntänyt seuraavalle ulkomuototuomarille laajennusoikeuden ryhmässä FCI 2 Tarja Kallio.

Koulutus- ja kilpailutoimikunnan asiat

26.2.2023 vetomestaruudet Oulussa. 

Näyttelytoimikunnan asiat

Erikoisnäyttely 2024:

Anomus on hyväksytty 31.12.2022 ja näyttelypäivä on 15.6.2024, joka tullaan muuttamaan siihen päivään, joka sovitaan yhteiseksi näyttelypäiväksi kääpiösnautsereiden ja keskikokoisten snautsereiden kanssa.

ISPU show 2025
Maailman Voittaja - näyttely on 2025 vuonna 8-10.8., paikkana Helsinki.
Työryhmä, toimikuntaa ei ole vielä perustettu, pitää kokouksen tammi - helmikuussa ja perustaa toimikunnan sekä alkaa työstämään alustavaa päivämäärää ja paikkaa.

Erikoisnäyttely 2023 talousarvion käsittely ja hyväksyminen. Talousarvio hyväksyttiin.

Tiedotustoimikunnan asiat

Riisenin aineistopäivät 2023 noudattavat olemassa olevaa aikataulua, joka on julkaistu lehdessä 04/2023.
Ne ovat:
15.2.2023
15.5.2023
15.8.2023
10.11.2023 

Päätettiin pitää ilmoitushinnat vuonna 2023 lehdessä samana kuin vuonna 2022.

Esille otettiin haaste mahdollisuus mainosten myymisestä lehteen. 

Vuosikokousasiat

Aineistojen DL päivät.
Hallitus suunnitteli vuosikokousasiat ja aikataulu ladataan. 

Kutsun julkaiseminen sivuilla ja jäsenpalstalla.
Kotisivuille on julkaistu Uutisena. Laitetaan vielä huomiolaatikko etusivuille ja Facebook- sivuille postaus.

Kannanotto terveystutkimustukien tulorekisteri-ilmoitusvelvollisuuteen
Asia esiteltiin hallitukselle ja hallitus käsitteli asian sekä laati lisäyksen kennelliitolle menevään kirjeeseen Suomen Saluki Ry:lle.

Muut asiat

Trimmausoppaan päivittäminen päätettiin aloittaa. 

Urospaketti päivitys etenee vuonna 2023. 

Tarkasteltiin Vuoden Parhaat sääntöjä ja päätettiin ajantasaistaa niitä vuoden 2023 aikana. 

Tässä vaiheessa lisättiin m&h värin näyttelyosioon.            

Ennakkoon päätetyt asiat (sähköisesti etukäteen)

Hallitus ehdottaa Suikkasen Anua vuosikokoukselle Kunniajäseneksi kutsumista.

Seuraava kokous

7.2.2023 klo 18.00