Hallituksen päätöksiä 2019

HALLITUKSEN KOKOUS 9/2019

Aika ti 17.12.2019 klo 18:00

Paikka Ravintola Obelix, Villatehdas, Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää

Läsnä: Pauliina Palhovuo PP, Tero Multanen TM, Kari Iivonen KI, Lea Haanpää LH, Anu Purola AP (skype), Pauliina Lehtinen, hallituksen sihteeri

Poissa: Anna Pukkila KP, Saana Veltheim SV

Jäsenasiat

Hyväksyttiin yksi uusi jäsen ja yksi eroamispyyntö.

Koulutus- ja kilpailutoimikunnan asiat

FH mestikset pidetään Tuurissa 29.-30.8.2020

Vuosikokousasiat

PEVISA-ohjelmaa ajalle 1.1.2021-31.12.2025 ehdotetaan jatkettavaksi samoilla kriteereillä kuin aikaisemminkin:

Astutushetkellä molemmilla vanhemmilla oltava

- virallinen lonkkakuvauslausunto, raja-arvo C

- silmätutkimuslausunto, joka ei saa olla vanhempi kuin 24 kk

muut rotukohtaiset erityisehdot:

Risteytys eri värimuunnosten kesken sallitaan. Muunnosten välisestä risteytyksestä syntyneet pennut rekisteröidään ilmiasun mukaisesti joko mustaksi tai pippuri-suolan värisiä.


HALLITUKSEN KOKOUS 6/2019

Aika 21.9.2019 klo 17.00 -17.45 Hyvinkään Vinttikoirarata, HKK tsto

Läsnä: Pauliina Palhovuo PP, Saana Veltheim SV, Anu Purola AP, Tero Multanen TM (puhelimella), Pauliina Lehtinen PL (hallituksen ulkopuolinen sihteeri)

Poissa: Lea Haanpää LH, Kari Iivonen KI, Anna Pukkila KP

Talous

Päätettiin maksaa ISPU-joukkueen ilmoittautumismaksut IGP 50 euroa ja IGP-FH 70 euroa.

Päätettiin maksaa ISPUlle korvamerkityistä varoista tarvittaessa jojon ja maalimiehen lennot, autonvuokra ja joukkueasut. Joukkueenjohtajina toimivat Jenni ja Jussi Sairanen, maalimiehenä Jussi Sairanen.

Näyttelytoimikunnan asiat

Clemente Grosso on lupautunut tuomariksi erikoisnäyttelyyn vuodelle 2020.

Varainhankinta

Päätettiin olla mukana syysnäyttelyssä 2022.

Ansiomerkit & viirit

Päätettiin antaa Bo Wikstenille lahjakortti Mainosompeleelle 70-vuotis syntymäpäivän johdosta. Päätettiin jakaa viirit Asu Suikkaselle ja Kirsi Ruismäelle 50-vuotis syntymäpäivien johdosta.

Päätettiin antaa Anna-Maija Toivoselle viiri 60-vuotislahjaksi.

Muut asiat

Päätettiin, että mestaruuskokeiden joukkuepalkinnoksi hankitaan3 kpl 50 euron lahjakortteja Mainosompeleelta

Päätettiin, että kerho maksaa jäsenelleen osallistumismaksun Euroopan mestaruus kisoihin naisten koirapyöräily luokkaan.

Saapunut posti

Päätettiin että kerho ei osallistu Helsingin Seudun kennelpiirin järjestämälle Innovaatioristeilylle


HALLITUKSEN KOKOUS 5/2019 10.9.2019 klo 18:30 Skype

Läsnä: Pauliina Palhovuo PP, Saana Veltheim SV, Lea Haanpää LH, Anna Pukkila KP, Pauliina Lehtinen PL (hallituksen ulkopuolinen sihteeri)

Poissa: Kari Iivonen KI, Anu Purola AP, Tero Multanen TM

Talous

- Kennelliitto on kokouksessaan 15.8. myöntänyt yhdistykselle toimintamäärärahaa 114 euroa.

Jäsenasiat

.

- yksi jäsen on ilmoittanut eroavansa jäsenyydestä 1.8.2019 alkaen.

Jalostustoimikunnan asiat

- Kennelliitosta on tullut 9.9. sähköpostia, että omakoirassa on nyt suursnautsereiden vakuutusarvot nyt korjattu.

- JTO

Seuraavan lehteen tulee yhteenveto kyselyn tuloksista.

Koulutus- ja kilpailutoimikunnan asiat

- Päätetty että FH Mestis järjestetäänTuurissa 5.-6.10.2019

- Päätetty järjestää mestikset kuten ne on anottu, ilman EK.ta.

- Päätetty että EK mestaruus pidetään 1.9. Uuraisilla 6 koiran ek-kisojen yhteydessä.

Näyttelytoimikunnan asiat

Laitetaan ilmoitus lehteen ja kotisivuille ensi vuoden näyttelytoimikunnasta. Näyttelyyn tarvitaan

puheenjohtaja, sihteeri (kortillinen) ja rahastonhoitaja + talkoilijoita.

- Päätettiin ottaa Showlinkin ilmoittautumisjärjestelmä erikoisnäyttelyyn.

Tiedotustoimikunnan asiat

- Tiedotustoimikunnan jäsen on ilmoittanut eroavansa toimikunnasta 24.7.2019

Ansiomerkit & viirit

Säännöt ja toimintatapa laitetaan lehteen vuosikokousta varten.

Muut asiat

- Hyväksyttiin Karhumäen tarjous leiristä 11.-19.7.2020.


HALLITUKSEN KOKOUS 4/2019 1.7.2019

Läsnä: Pauliina Palhovuo PP, Lea Haanpää LH, Kari Iivonen KI, Saana Veltheim SV, Pauliina Lehtinen PL , (hallituksen ulkopuolinen sihteeri)

Poissa: Tero Multanen TM, Anu Purola AP , Anna Pukkila KP

Jäsenasiat

- 3 henkilöä on ilmoittanut itse eroavansa kerhon jäsenyydestä

- hyväksyttiin 2 uutta jäsentä ja 3 perhejäsentä

- katsottiin eronneiksi 22 jäsentä ja 3 perhejäsentä per 25.5. maksamattoman jäsenmaksun takia

Jalostustoimikunnan asiat

- Kasvattajalistan päivitys toimitettu lehteen ja nettiin laitettavaksi

- Pentulistalle ilmoittamiseen tehty pientä päivitystä.

Ansiomerkit & viirit

Päätettiin myöntää harrastusmerkit kolmelle henkilölle, Saana Veltheim, Holger Palomäki ja Terhi

Salkoharju

 


SSSK ry hallituksen kokous, 5.2.2019, 1/2019

Läsnä: Pauliina Palhovuo pj (PP), Tero Multanen (TM), Anu Purola (AP), Lea Haanpää (LH) sekä Jaana Fors (JF) puhelinyhteydellä

Poissa: Kari Iivonen (KI) ja Anna Pukkila (KP)

Osa asioista on päätetty sähköisesti.

Hyväksyttiin 18.12.2018 (8-2018) pöytäkirja.

Jäsenasiat

- Hyväksytty uusia jäseniä 7 kpl varsinaista jäsentä ja 3 perhejäsentä

- Päätetty ehdottaa vuosikokoukselle jäsenmaksun pitämistä ennallaan

- Päätetty jäsenmaksun eräpäiväksi 15.4.2019

- Todettiin uudet vapaajäsenet yhteensä 4 kpl

Jalostustoimikunta

- Päätetty muuttaa pentulistakriteereitä GRD:n osalta siten, että käyttö sallittu, jos vastapuoli on terve.

Muutos astuu voimaan välittömästi.

- Päätetty osallistumishinnat: jalostustarkastuksen luonnetta mittaava osuus 4.5.2019 ja ulkomuotokatselmus 4.5.2019

- JTO-keskustelutilaisuus 2.3.2019 ennen vuosikokousta

- Ulkomuototuomarikoulutus 3.4.2019 ja arvostelukoe 18.9.2019

Koulutus- ja kilpailutoimikunta

- Päätetty pitää Suursnautsereiden TOKO- ja RallyToko-mestikset Hyvinkään tapahtuman yhteydessä 7.-8.9.2019

- Todettu Vuoden parhaat-pistelaskun Pekon osalta olevan vanhentunut

Näyttelytoimikunta

- Erkkarissa 2019 suursnautserit arvostelee Marjatta Pylvänäinen-Suorsa.

- SKL vahvistanut erikoisnäyttelyn 2020 PK-tapahtuman yhteyteen.

Tiedotustoimikunta

- Riiseni-lehden päätoimittajaksi nimettiin Saana Veltheim.

- Vuosikirja 2017 pyritään saamaan myyntiin vuosikokoukseen.

Muut asiat

- Päätetty myydä loput kalenterit ilman postimaksua

- Päätetty myöntää ehdotusten perusteella 2 hopeista ansiomerkkiä ja 1 SSSK:n viiri

- Päätetty hankkia Syysnäyttelyssä talkoilleille tuubihuivit kiitokseksi.

- Päätetty puoltaa Kari Iivosen ja Lea Haanpään toimitsijakorttien uusimista.