Hallituksen päätöksiä 2015


SSSK ry hallituksen kokous, 9.12.2015, 10/2015

Läsnä: Pauliina Palhovuo pj (PP), Lea Haanpää (LH), Minna Kaartinen (MK), Tero Multanen (TM), Paula Müller (PM) ja Päivi Stepanoff (PS)

Poissa: Linda Länsiö (LL)

Jäsenasiat

Hyväksyttiin seuraavat uudet jäsenet:

  • Emilia Taskinen, Kuopio
  • Inka Vaskimo, Helsinki
  • Lasse Voipio pj.

Hyväksytään vapaajäseniksi 30-vuotisen jäsenyyden perusteella seuraavat henkilöt:

  • Riitta Laurila, Kanada
  • Tiina Lehtomäki, Toivakka
  • Anna-Maija Toivonen, Vantaa

Päätettiin jatkaa edellisen hallituksen käytäntöä: Mikäli liittyy jäseneksi loppuvuodesta marras-joulukuussa, uusi jäsen ei ole velvoitettu maksamaan jäsenmaksua seuraavalta vuodelta. Alkuvuodesta liittyneet jäsenet maksavat voimassaolevan jäsenmaksun (tammi-huhtikuussa liittyneet) eivätkä ole velvollisia maksamaan mahdollista erotusta, mikäli vuosikokouksessa on erisuuruisesta jäsenmaksusta päätetty.

Jalostustoimikunnan asiat

Pyritään lisäämään lisäämään ohjeistusta jalostustarkastuksen yhteydessä tehtäviin koirien mittauksiin jotta mittaustulokset olisivat oikein suoritettu ja mietitään keinoja siihen.

Tullut kaksi ehdotusta AD-koesääntöön:
  a) Sallitaan springer ja valjaat: Springer-malli, jossa koira juoksee pyörän oikealla puolella (kuten nytkin on säännössä). Sähköavusteista polkupyörääkin voisi tehdyn ehdotuksen mukaan harkita välineenä. On tainnut olla tähän asti tuomarin päätettävissä onko koira kädessä vai springerissä ja onko juostu/kickbike vai pyörä, millä taivalta tehdään ja onko valjaissa vai pannassa kiinni, vaikkei sääntöön ole kirjattukaan? 
  b) AD-kokeesta voitaisiin tiedottaa joko kerhon www-sivuilla tai lehdessä. Ilmoitus tulisi olla vähintään 2 kk ennen koetta.

=> Hallitus keskusteli jäsenen ehdotuksista koskien AD-kokeen sääntömuutosta/tarkennuksia koskien mm. välineiden käyttöä(springer/sähköpyörä, koira hihnassa/valjaissa yms.) ja tarkasteltiin mm. Saksan AD-kokeen käytäntöjä. Päätettiin pitää sääntö ennallaan ja ohjeistaa osallistujat olemaan ennen koetta koetoimikuntaan joka tarkistaa tuomarilta mahdollisuuden osallistua erilaisin tavoin/välinein. Tuomari tekee päätöksen loppukädessä. Lisätään AD-kokeen ilmoittautumisohjeeseen maininta, ”Mikäli haluaa muutoksia järjestelyohjeeseen, tulee ennen koetta olla yhteydessä koetoimitsijaan joka tarkistaa asian tuomarilta”.

Vuonna 2016 järjestetään luonnetestejä sen mukaan miten tekijöitä löytyy.

Hyväksyttiin Jalostusluokka II, ssu Ringo vom Reusser Land FI53919/10, om. Paula ja Achim Müller.

Koulutus- ja Kilpailutoimikunnan asiat

Hyväksytty Sport Rieseneitten sopimusehdotus SSSK FH-mestaruuskilpailuiden 2016 järjestämisestä muutamin tarkennuksin. Koe 20-21.8.2016 Janakkalassa.

Näyttelytoimikunnan asiat

Syysnäyttelyssä 2016 tulee SSSK:lle mm. aluevalvontaa näyttelyn pystytyksen ja purun lisäksi.

Järjestetään ulkomuototuomareiden arvostelukoetilaisuus, ehdotettu toukokuu 11. tai 12. päivä.

Ehdotettu erikoisnäyttelyn 2017 tuomariksi Jan Liet Hollannista.

Tiedotustoimikunnan asiat

Päätettiin pitää Riiseni-lehden ilmoitushinnat ennallaan myös vuonna 2016:

takasivu 220 e, 1/1 sivu 180 e, ½ sivu 95 e, ¼ sivu 55 e. Jäsenalennus 50 % pl. kansien ilmoitukset. Pentue rivi-ilmoitus 10 e.

Riiseni-lehden aineistopäivät 2016:

1/2016               15.3.

2/2016               18.5.

3/2016               31.8.

4/2016               15.11.

Muut asiat

Tilataan ICE-kortteja. Laitetaan lehden väliin jakoon, lisäksi uusille jäsenille paketin mukana ja tarvikemyyntiin 1 e/kpl hintaan tai tarvikemyyntioston yhteydessä kaupan päälle.


SSSK ry hallituksen kokous, 16.11.2015, 9/2015

Läsnä: Pauliina Palhovuo pj (PP), Lea Haanpää (LH), Minna Kaartinen (MK), Tero Multanen (TM), Paula Müller (PM) ja Päivi Stepanoff (PS)

Poissa: Linda Länsiö (LL)

Muut asiat

Palveluskoiraliiton sääntömääräinen syyskokous 21.11.2015

Nimitettiin seuraavat henkilöt Suomen Suursnautserikerho ry:n kokousedustajiksi sekä käyttämään yhdistyksen äänioikeutta Suomen Palveluskoiraliiton syyskokouksessa 21.11.2015:

  • Pauliina Palhovuo
  • Päivi Stepanoff
  • Jan Jussila
  • Minna Kaartinen
  • Tero Multanen

 


SSSK ry hallituksen kokous, 3.11.2015, 8/2015

Läsnä: Pauliina Palhovuo pj (PP), Lea Haanpää (LH), Minna Kaartinen (MK), Paula Müller (PM) ja Päivi Stepanoff (PS)

Poissa: Linda Länsiö (LL) ja Tero Multanen (TM)

Jäsenasiat

Hyväksyttiin seuraavat uudet jäsenet:

  • Vesa Häkkinen, Hollola
  • Mari Kaislasuo, Kuopio
  • Mari Streng, Jyväskylä
  • Matti Piirainen, Tammisaari

Jalostustoimikunnan asiat

Esitetty 2 sukusiitoskyselyä ja 3 pentuekyselyä.

Tehty 2 AD- tulospäivitystä.

SSSK:n järjestämään luonnetestiin osallistunut 5 suursnautseria.

Pyritään järjestämään jalostustarkastuksen tuomaripätevöinti leirillä. Selvitetään mahdollisuuksia saksalaisen pätevöijän kutsumista ja myös ulkomuotokatselmuksen lisäämistä testiin.

Koulutus- ja Kilpailutoimikunnan asiat

Rotumestaruudeksien 2016 osallistumismaksuksi sovittu 50 e/koirakko.

Päätettiin kannustaa edelleen jäseniä kohtuuhintaisten tapahtumien järjestämiseen.

Todettiin että 2017 järjestetään ISPU FH, tiedustellaan jäsenistöltä mahdollisia kysymyksiä aiheeseen liittyen ja pyritään selvittämään ne keskitetysti.

Näyttelytoimikunnan asiat

Erikoisnäyttely 2016 PK-tapahtuman yhteydessä 5.5, Tarja Kaismo lupautunut toimikuntaan SSSK:n edustajana.

Erikoisnäyttelytuomarina tulee olemaan Ernst Theisen.

Tiedotustoimikunnan asiat

Vuosikirja 2014 loppusuoralla, pyritään saamaan vuosikokoukseen myyntiin

Vuosikokous

Päätettiin talkoolaisten arvontaan viime vuoden tapaan tarvikemyynnin tuotteita/lahjakortteja. Mietitään myös muita palkintoja.

ISPU

ISPU-kisoissa oli meiltä 5 osallistujaa.


SSSK ry hallituksen kokous, 6.10.2015, 7/2015

Läsnä: Pauliina Palhovuo pj (PP), Lea Haanpää (LH), Minna Kaartinen (MK), Paula Müller (PM), Tero Multanen (TM) ja Päivi Stepanoff (PS)

Poissa: Linda Länsiö (LL)

Talous

Todettiin, että leiri tuottanut voittoa n. 2780 €.

Vuosia jatkuneen hyvän taloudellisen tilanteen takia päätettiin esittää vuosikokoukselle jäsenmaksujen alentamista seuraavasti:

Ehdotetaan jäsenmaksuiksi 2016:

  • varsinainen jäsen 35 e (nyt 40 e)
  • perhejäsen 10 e (ennallaan)
  • liittymismaksu 5 e (ennallaan)

Lisäksi ehdotetaan, että kasvattajien ilmoittamat uudet jäsenet vapautetaan liittymismaksusta.

Jäsenasiat

Hyväksyttiin seuraavat uudet jäsenet:

  • Jätyri Laura, Lahti
  • Pukkila Anja, Ylöjärvi

Koulutus- ja Kilpailutoimikunnan asiat

  • Kirjataan seuraava muutos Ralfin maljan sääntöihin: Jaetaan Suursnautserikerhon FH-mestaruuskisojen FH2-luokassa parhaan pistemäärän saavuttaneelle koirakolle, oli tällä sitten tulos tai ei.
  • Todettiin, että PK-RM kilpailuiden järjestelyt hyvässä mallissa, loppuvastuu siirtyy HKK:lle.

Näyttelytoimikunnan asiat

  • Erikoisnäyttely 2017 anottu Silkkiniittyyn, muutetaan tarvittaessa.
  • PK-tapahtumaan 2016 tarvitaan yksi henkilö toimikuntaan SSSK:lta.

Tiedotustoimikunnan asiat

  • suursnautseri.fi domain uusittu 5 vuodeksi.

Kesäleiri

  • Kirjataan sähköpostitse 28.9.2015 hyväksytty Karhunmäen tarjous kesäleiristä 9.-17.7.2016 (liite 5).

ISPU

Kirjataan sähköpostitse 14.9.2015 tehty päätös ISPU tukemisesta seuraavasti:

  • SSSK tukee ISPU 2015-osallistujia maksamalla koirakoiden osallistumismaksut edellisvuotiseen tapaan.
  • 2015 joukkueeseen kuuluvat Satu Halonen, Anu Purola, Hans (Achim) Müller, Juha Palander, Miska Jähi ja Niina Vainio.

Muut asiat

  • Vuosikokoukseen todettiin, että SSSK:n sääntöihin ei ole mainittu yhdistyksen virallista tiedotuskanavaa ja näin ollen yhdistys voi käyttää myös esim. internetiä virallisena tiedotuskanavana ilman sääntömuutosta.
  • Ehdotettu Ice Dogs korttien tilaamista riisenilogolla. Selvitetään mahdollisuuksia kortin jakamiseen lehden välissä.
  • Ansiomerkit
    • Jäsenistöltä ei ole tullut ansiomerkkiehdotuksia
    • Kirjataan sähköpostitse 30.8.2015 tehty päätös luovuttaa SSSK:n viiri seuraaville henkilöille merkkipäivämuistamisena: Ilona Erhiö 1.10.2015 50v, Heikki Ryynänen 7.12.2015 70v ja Halosen Satu täyttää 23.10.2015 50v.

SSSK ry hallituksen kokous, 10.08.2015, 6/2015

Läsnä: Pauliina Palhovuo pj (PP), Lea Haanpää (LH), Paula Müller (PM), Tero Multanen (TM) ja Päivi Stepanoff (PS)

Poissa: Minna Kaartinen (MK) ja Linda Länsiö (LL)

Talous

Todettiin, että leiri on jälleen tuottanut voittoa n. 3600 e.

Päätettiin korvata FH-mestaruuskokeen työntekijöille muonitus n 10 e/hlö.

SKL myöntänyt yhdistyksellemme toimintamäärärahaa 177 euroa.

Jäsenasiat

Vahvistettiin uudet jäsenet:

  • Salkoharju Terhi, Harjavalta
  • Karvonen Matilda, Pyhäsalmi
  • Karvonen Inkeri, Pyhäsalmi pj

Lisäksi hyväksyttiin 21 henkilöä uudelleen jäseniksi (erotettu aiemmin maksamattoman jäsenmaksun vuoksi).

Jalostustoimikunnan asiat

SKL edellyttää jatkossa, että myös tyhjäksi jääneet astutukset tilastoidaan.

Jäsenistö kysynyt mahdollisuuksia järjestää toinen jalostustarkastusviikonloppu vielä tänä vuonna. Todettiin, että jos järjestäjiä löytyy, voidaan järjestää.

Koulutus- ja Kilpailutoimikunnan asiat

Pk-mestaruuskilpailut suunniteltu järjestettäväksi 10.-12.6.2016 Hyvinkäällä. Ylituomari Seppo Hursti ja vastaava koetoimitsija Mira Tuominen. HKK hoitaisi kanttiinin ja saisi siitä myös tulot itselleen. Ilmoittautumismaksu päätettiin pitää ennallaan eli 50 e/koira. Rajoitus 10 tottelevaisuuden perusteella maastoon.

Vepe 2016 järjestäjäksi hyväksyttiin Hämeenlinnan seudun vesipelastuskoirat. Ajankohdaksi kysytään 23.7.2016. Tuomarina Teemupekka Virtanen.

Näyttelytoimikunnan asiat

Erikoisnäyttely 2016 Palveluskoiratapahtuman yhteydessä 5.5.2016. Päätettiin alustavasti anoa myös 2017 erikoisnäyttely palveluskoiratapahtuman yhteyteen.

Hyväksyttiin, että Suomen Basenjit ry voi hakea Mastery Syysnäyttelyä 2018 myös SSSK ry:n puolesta. SSSK ry on mukana näyttelyn järjestelyissä.

Tiedotustoimikunnan asiat

Valmistellaan vuosikokoukseen sääntömuutosta yhdistyksen kotisivujen lisäämistä lehden rinnalle viralliseksi tiedotuskanavaksi.

Kesäleiri

Vahvistettiin kesäleirin 2016 toimikunta seuraavasti: Pauliina Palhovuo ja Linda Länsiö, kouluttajat, maastot, ryhmiin jako, Tuuli Nurmi, ohjelma, teema, lapset, aikataulut, Jaana Fors, rahastonhoitaja/ ilmoittautumiset.  Budjetti ja hinnoittelu leiritk, Tero Multanen ja hallitus yhdessä. Toimikunta värvää lisähenkilöitä tarpeen mukaan.

Kesäleirin ajankohdaksi 8.-17.7.2016 mikäli saadaan vahvistettua.

Päätettiin, että leiritoimikunnan jäsenet saavat 50% alennuksen leirin loppusummasta. (Pauliina jääväsi itsensä ja poistui päätöksen ajaksi)

ISPU

Hyväksyttiin, että aiemmin joukkueenjohtajaksi hyväksytty Achim Muller voi osallistua itse myös kilpailuun.

Vahvistetaan maalimiehiksi Juha Palander ja Miska Jähi. Myös maalimiehillä on oikeus osallistua itse kilpailuun.


SSSK ry hallituksen kokous, 04.07.2015, 5/2015

Läsnä: Pauliina Palhovuo pj (PP), Minna Kaartinen (MK), Linda Länsiö (LL), Paula Müller (PM) ja Tero Multanen (TM)

Poissa: Lea Haanpää (LH) ja Päivi Stepanoff (PS)

Talous ei kirjattavaa

Jäsenasiat

Vahvistettiin uudet jäsenet:

  • Lehtinen Leena, Vahto
  • Lehtinen Rami, Vahto (pj)
  • sekä kolme henkilöä, jotka eivät halunneet nimeään julkaistavaksi

Jalostustoimikunnan asiat

  • 29.6.2015 tehty päätös Ilona Erhiön pätevöimisestä  AD-koetuomariksi.

Koulutus- ja Kilpailutoimikunnan asiat

  • 12.6.2015 tehty päätös lisätä mestaruuskilpailujen sääntöön seuraava: Mestaruudet jaetaan vain SSSK.n jäsenille. Ei jäsen voi osallistua ja tulos kirjataan virallisiin tuloksiin sijoituksen mukaan, mutta muut, kuten kiertopalkinnot ja tittelit jaetaan vain jäsenille.
  • Hyväksytty peltojälkipäivä Janakkalassa 4.7.2015.
  • Tokomestaruudet 29-30.8.2015, talkooväkeä kaivataan. Lisätty myös WANTED-info nettiin.

Tiedotustoimikunnan asiat

  • Selvitetään vielä kerran puuttuvien näyttelyarvostelujen tilanne 2013 vosikirjaa koskien. Jos ei löydy, kysytään Show linkistä kopioita.

ISPU

  • Hyväksytty Achim Muller ISPU joukkueenjohtajaksi.

Muut asiat

  • Tarkastetaan Kennelliitonlautasen sääntöön kohta: koulutustunnuksen saanut. Muutoin sääntö on ennallaan mutta vahvistetaan, että hyväksytty tulos pitää olla.

SSSK ry hallituksen kokous, 04.06.2015, 4/2015

Läsnä: Pauliina Palhovuo pj (PP), Lea Haanpää (LH), Linda Länsiö (LL), Paula Müller (PM) ja Tero Multanen (TM)

Poissa: Minna Kaartinen (MK) ja Päivi Stepanoff (PS)

Talous: Ei kirjattavaa

Jäsenasiat

Vahvistettiin uudet jäsenet:

  • Jalkanen Miia, Virtasalmi
  • Pöntinen Tuomo, Oulu (pj)
  • Rotas Joanna, Oulu
  • sekä yksi henkilö, joka ei halunnut nimeään julkaistavaksi

Todettiin erotetuiksi maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi 46 jäsentä ja 14 perheenjäsentä.

Jalostustoimikunnan asiat

Tammikuussa pidetystä tuomareiden arvostelukokeesta jätetty käsittelypyyntö kennelliittoon. SKL on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja SSSK on saanut asian tiedoksi SKL:ltä.

Jaana Fors jättäytynyt pois jalostustoimikunnasta, hallitus kiittää Jaanaa hänen tekemästään arvokkaasta työstä.

Koulutus- ja Kilpailutoimikunnan asiat

Mestaruuskilpailujen järjestävä seura: Vaasan seudun Palveluskoira harrastajat ry. Kirjataan sähköpostitse 27.5.2015 tehty päätös vaihtaa mestisilmoittautumiset Tina-Marinalle päättymään 21.6. Lisäksi sovittu, että talkooväelle ruoka ja kahvit.

Näyttelytoimikunnan asiat

Leena Urkola luvannut kirjoittaa näyttelyarvosteluja vuosikirjaan 2014.

Lisätään näyttelytoimikunnan ohjeeseen: Näyttelytoimikunta järjestää leirille näyttelyesittämis- tai trimmaus opetusta tai muuta näyttelyyn liittyvää. Järjestely tapahtuu jatkossa  aina näyttelytoimikunnan kautta. Leiritoimikunnan kanssa käydään läpi aikataulun sopivuus.

Ansiomerkit

Myönnetty pronssiset harrastusmerkit jaettavaksi kesäleirillä.

Muut asiat

Royal Canin sponsorisopimusta jatketaan.


SSSK ry hallituksen kokous, 23.04.2015, 3/2015

Läsnä: Pauliina Palhovuo pj (PP), Lea Haanpää (LH), Minna Kaartinen (MK) kohtaan 10 asti, Linda Länsiö (LL) kohdasta 7 alkaen, Tero Multanen (TM) ja Päivi Stepanoff siht. (PS)

Poissa: Paula Müller (PM)

Talous

Suurimpia menoja mm. vuosikokouspalkinnot 1068,00€, SPKL jäsenmaksu 600,00€ ja muita vuosikokouskuluja,

Kirjataan sähköpostitse 8.4.2015 tehty päätös tilata Riisenimukeja 252 kpl Logotuotteelta hintaan 1019,38€.

Jäsenasiat

Vahvistettiin uudet jäsenet:

  • Asikainen Johanna, Naantali
  • Lök Kati, Heinola
  • Merikeiju Keiju, Lahti
  • Pöntinen Minna, Pori
  • Salonen Tiia, Järvenpää
  • Veltheim Saana, Sirkka

5 henkilöä on ilmoittanut eroavansa omasta pyynnöstään.

Hyväksyttiin vapaajäseniksi seuraavat henkilöt 30-vuotisen jäsenyyden perusteella:

  • Inger Rask
  • Tuula Prohorov
  • Marianne Ryhänen
  • Taija Järvelä-Välimäki

Jalostustoimikunnan asiat

Kirjataan 4.3.2015 sähköpostitse tehty päätös jalostustarkastus-treeniryhmän järjestämisestä leirillä. Mika Mahlamäki kouluttajana. Tällä hetkellä osallistuu 6 koirakkoa.

Kirjataan sähköpostitse 24.3.2015 tehty päätös järjestää Luonnetesti 24.-25.10.2015 yhdessä australianpaimenkoirien kanssa,  etusija molemmilla roduilla molemmille päiville. Tuomareina Leena Berg ja Jorma Kerkkä.  Osallistumismaks riisenit+aussiet 50 euroa ja heille etusija ilmoittautuminen 17.9 mennessä. Muiden ilmoittautuminen 18.9 alkaen ja os.maksu 60 euroa.

Toinen luonnetesti järjestetään 31.10-1.11.2015 Tammelassa. Tuomareina Tarja Matsuoi ja Lea Haanpää. Vastaava toimitsija Kari Iivonen.

Tuomarierikoiskoulutuksen ajankohta siirtyi, uusi aika 21.5. Ilm. 14.5. mennessä. SKL tiloissa.

Hyväksyttiin Anni Rytkösen anomus AD-koetuomariksi.  Päätettiin muistuttaa uusia tuomareita siitä, SKL- ja SPKL yleiset tuomariohjeet koskevat myös SSSK:n AD-koetuomareita.

Koulutus- ja Kilpailutoimikunnan asiat

Tokomestaruudet sekä Rallytokomestaruus  Hyvinkäällä 29.-30.8.2015. Lauantaina kilpaillaan rally-tokossa ja sunnuntaina tokossa. Rally-tokotuomariksi on lupautunut Heikki Palosaari ja toko-tuomariksi Pirkko Bellaoui. Talkoolaisia tarvitaan myös SSSK:lta.

Koulutus- ja kilpailutoimikunnan puheenjohtajana on Jan Jussila ja sihteerinä Eini Hollming.

Kanta-Hämeen alueelle uusi alueyhteyshenkilö Niina Mäenpää Hämeenlinnasta.

Hyväksyttiin Kanta-Hämeeseen järjestettäväksi keväinen tassuttelupäivä kaikille suursnautseriharrastajille. Päivä olisi tarkoitus järjestää Hämeenlinnassa Hml:n Kennelkerhon majalla 24.5. Se on suunnattu koko perheen tapahtumaksi. Tavoitteena saada aktivoitua myös niitä suursnautseri-ihmisiä, jotka eivät aktiivisesti harrasta koiriensa kanssa. Tapahtumassa olisi tarkoitus järjestää lajinäytöstä koiratanssista, suojelusta, tokosta. Myös esineruutua esitellään ja sitä pääsisi kokeilemaankin. Osallistujille järjestettäisiin koirien totojuoksu. Hyväksytään kohtuulliset kulut.

Agilitymestaruudet 28.-29.11.2015 Janakkalassa. Järjestäjänä Janakkalan Koirakerho ry. Ylituomarit Jari Suomalainen ja Markku Kaukinen. Lauantaina luokat 1 ja 2 ja sunnuntaina luokka 3.

Vepe 19.7.2015.

FH mestaruuskilpailut olisi mahdollista järjestää SSSK:n nimissä. Järjestelyvastuu Tiia Tauru ja Toni Höylänen,joista jompikumpi on koetoimitsija. Ajankohta 12.9.2015. Koe olisi yksipäiväinen ja kakkoseen osallistujia ei rajoitettaisi vaan kaikille tehdään jälki.

Näyttelytoimikunnan asiat

Päätettiin lähtökohtaiseti pitää erikoisnäyttely jatkossa aina palveluskoiratapahtuman yhteydessä, ellei aktiivista erillistä järjestelyporukkaa löydy.

Ansiomerkit

Kirjataan sähköpostitse 24.2.2015 päätös luovuttaa Reijo Hagströmille SSSK:n viiri hänen täyttäessä 75 vuotta 26.3.2015.

Harrastusmerkkiehdotukset seuraavaan kokoukseen.

Muut asiat

Avattiin toimikunnille omat yhteispostilaatikot.


SSSK ry hallituksen kokous, 07.03.2015, 2/2015

Läsnä: Pauliina Palhovuo pj (PP), Minna Kaartinen (MK), Linda Länsiö (LL), Tero Multanen (TM) ja Päivi Stepanoff siht. (PS)

Poissa:  Lea Haanpää (LH), Paula Müller (PM)

Hallituksen varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan valinta

Päätettiin varapuheenjohtajaksi Linda Länsiö, sihteeriksi Päivi Stepanoff ja rahastonhoitajaksi Tero Multanen.

Pöytäkirjat viedään www-sivuille Kokoukset-välilehdelle ja kooste:

http://www.suursnautseri.fi/yhdistys2/hallituksen_paatoksia/hallituksen-paatoksia-2015/

Muut mahdolliset luottamustehtävä

  • Minna Kaartinen jatkaa webmasterina
  • Laura Aaltonen jatkaa Agility-tulosten toimittamista
  • Virpi Tierala jatkaa Näyttelytulosten toimittamista
  • Lea Haanpää jatkaa Terveystulosten hoitajana ja Jäsensihteerinä
  • Kristiina Lepänaho jatkaa Pentulistan toimittamista
  • Alueyhteyshenkilöistä Sari Toikka ei jatka ja näin ollen ko. alue toistaiseksi ilman alueyhteyshenkilöä

Jäsenasiat:

Vahvistettiin uudet jäsenet:

  • Asikainen Johanna, Naantali
  • Haverinen Sanna, Sirkka

Talous:

Ei käsitelty.

Jalostustoimikunta:

Vahvistetaan toimikunta toistaiseksi samaksi.

Koulutus- ja kilpailutoimikunta:

Vahvistetaan toimikuntaan Asta Helin, Eini Hollming, Jan Jussila, Päivi Räikkönen ja Tiia Tauru, IPO-lajivastaavana toimii Esa Tapio.

Todettiin, että Riesens från Finland joutuu perumaan osallistumisensa tämän vuoden Vindelälvsdragetin loukkaantumisen vuoksi.

Näyttelytoimikunta:

Vahvistetaan toimikuntaan Maija Mäkelä, Tarja Kaismo ja Martina Reen. Tarkennetaan erikoisnäyttelyn lahjakorteista seuraavaa:

  • 5e/5 ilmoittautunutta kasvattia
  • oltava SSSK jäsen

Tiedotustoimikunta:

Vahvistetaan toimikuntaan Lilli Rahkonen ja Tiina Konu.

Katri Salonen Riisenilehti 1/2015 asti, sen jälkeen ei tiedotustoimikunnassa. Lehdestä 2/2015 Heidi Mäkelä aloittaa tiedotustoimikunnassa.


SSSK ry hallituksen kokous, 05.02.2015, 1/2015

Läsnä: Pauliina Palhovuo pj (PP), Lea Haanpää (LH), Linda Länsiö (LL),  Päivi Stepanoff siht. (PS) ja Esa Tapio (ET)

Poissa: Tero Multanen (TM) ja Päivi Räikkönen (PR)

Jäsenasiat

Hyväksyttiin jäseneksi seuraavat uudet jäsenet:

  • Anna-Kaisa Varis, Karjaa
  • Anne Pelkonen, Parainen

 Lisäksi kaksi uutta perhejäsentä, jotka eivät halunneet nimeä julkaistavaksi.

Jalostustoimikunnan asiat

Hyväksytään Zaphalayaz Keep The Change jalostusluokiteltu III

Koulutus- ja kilpailutoimikunnan asiat

Mestaruuskisat Kuortaneella, ylituomari Juhani Petäjistö.

Myönnettiin avustus Vindelälvsdragetin osallistumismaksuun anomuksen mukaan, yhteensä 642,50 e. Kaikki osallistujat ovat SSSK:n jäseniä.

Päätettiin osallistua IPO- rotuotteluun Kirkkonummella 6.-7.6.15. Joukkueeseen tullaan mahdollisuuksien mukaan valitsemaan 2 kpl ykkösluokan koirakoita, 2 kpl kakkosluokan koirakoita ja 1 kpl kolmosluokan koirakko. Laitetaan ilmoitus nettiin, halukkaat ilmoittautuvat yhdistykselle ja joukkue arvotaan vuosikokouksessa. Jokainen osallistuja maksaa osallistumisensa itse. Joukkueeseen arvotaan myös varakoirat. Mikäli valittu koirakko siirtyy ennen kilpailua korkeampaan luokkaan, siirretään hänet varakoiraksi siihen luokkaan.

Tehtiin päätös jakaa SPKL-Lauta kiertopalkinto jatkossa FH/IPO FH arvokisoissa menestyneelle.

Näyttelytoimikunnan asiat

Erikoisnäyttelyn kasvattajalahjakortit,päätetty luovuttaa 5 euron lahjakorttia kasvattajajäsenen 5:stä ilmoitetusta koirasta. Nyt kun ilmoittautumiset eivät tule SSSK:lle tulee kasvattajan toimittaa kuitti maksukopiosta yhdistykselle.

Tiedotustoimikunnan asiat

Katri  Salonen jättäytyy pois lehden teosta. Tekee vielä ykköslehden. Lehden tekijöitä kaivataan!

Ansiomerkit

Hyväksyttiin muutos ansiomerkkisääntöön.

Muut asiat

Päätettiin kutsua koolle ideariihi toimihenkilöiden, talkoolaisten yms. saamiseksi. Kutsutaan konkareita syömään/kahville hallituksen piikkiin ja toivotaan jokaisen rekrytoivan omista joukoistaa väkeä mukaan toiminnan jatkumiseksi.

Hyväksyttiin Elina Halttunen Etelä-Savon alueyhteyshenkilöksi.

Seuraava kokous

Hallituksen seuraava kokous on uuden hallituksen järjestäytymiskokous.