Suursnautsereiden JTO ja PEVISA hyväksytty

13.11.2020

Suomen Kennelliitto on vahvistanut suursnautsereiden jalostuksen tavoiteohjelman ja PEVISA-ohjelman ajalle 1.1.2021- 31.12.2025.

Jalostuksen tavoiteohjelman löydät täältä.

PEVISA-ohjelma jatkuu nykyisellään:

Pentueen vanhemmilla pitää olla astutushetkellä virallinen lonkkakuvauslausunto ja voimassaoleva silmätutkimuslausunto. Silmätutkimuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi *). Lonkkalausunnon raja-arvo on C.

muut rotukohtaiset erityisehdot:
Risteytys eri värimuunnosten kesken sallitaan. Muunnosten välisestä risteytyksestä syntyneet pennut rekisteröidään ilmiasun mukaisesti joko mustaksi tai pippuri-suolan väriseksi.

*) Alle 12kk ikäiselle tehty silmätarkastuslausunto on voimassa 12kk.