JTO-kartoitus

7.3.2019

SSSK:n tärkein tehtävä rotujärjestönä on ohjata suursnautsereiden jalostusta. Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) antaa suuntaviivat rodun jalostukselle.

Nykyinen JTO on voimassa vuoden 2020 loppuun saakka ja nyt tehtävä kartoitus tulee palvelemaan vuosille 2021-2025 tehtävää jalostuksen tavoiteohjelmaa. 

Jotta voisimme ajoissa puuttua rotumme keskuudessa ei toivottuihin asioihin, niin terveyden, rakenteen kuin luonneominaisuuksienkin suhteen, tarvitsemme hyvin laajasti tietoa eri yksilöistä, jotta voimme todeta rodun nykytilan mahdollisimman luotettavasti ja sitä kautta nostaa esiin epäkohtia, joihin voitaisiin jalostuksellisesti vaikuttaa.

Kartoitus koskee vuosina 2009-2018 syntyneitä suursnautsereita. Tuona ajanjaksona Suomeen rekisteröityjä vuosina 2009-2018 syntyneitä suursnautsereita on yhteensä 1314 yksilöä SKL:n KoiraNetin mukaan. 

Jotta saisimme tietoa mahdollisimman monesta yksilöstä, on kyselyt päätetty toteuttaa anonyymeinä, jolloin ei vastaajaa eikä yksittäistä koiraa voida vastauksista tunnistaa. 
 
Vastausaikaa on 31.7.2019 saakka. Kyselyt löydät >>> täältä.

Kannathan oman kortesi kekoon rakkaan rotumme hyväksi!  


JTO 2021-2025 Päivitysprojekti
Anu Suikkanen