Ohjeita kasvattajille

Pentulistalle hyväksytään SSSK:n jäsenten kasvattamat pentueet, jotka rekisteröidään Suomeen, huomioiden seuraavat rajoitukset:

  • D-lonkkaisen/lonkkaisten vanhempien astutuksia ja pentueita ei hyväksytä listalle
  • Mikäli toisella vanhemmista on C:n lonkat, täytyy toisen olla A tai B
  • Jos jommalla kummalla vanhemmalla on todettu silmäsairaus, paitsi PHTVL-1, RD-multifokaalinen tai RD-geograafinen (muutos 5.2.2019), yhdistelmää ei hyväksytä listalle. 
  • Silmäsairauden rajatapaus tai muu ei perinnöllinen löydös ei estä koiran jalostuskäyttöä. Kasvattajan on kuitenkin syytä keskustella asiantuntevan silmäeläinlääkärin kanssa ko. koiran löydöksen aiheuttamista mahdollisista jalostuskäytön rajoituksista.
  • Mikäli toisella vanhemmista on silmätutkimuslausunto PHTVL-1, MRD (multifokaalinen RD) tai GRD (geograafinen RD), tulee toisen vanhemman olla silmiltään terve.

Ilmoitus poistetaan listalta,

  • jos kasvattaja ei ole 75 vrk:n kuluessa astutuksesta informoinut pentulistan ylläpitäjää syntyneistä pennuista
  • jos kasvattaja ei kuukausittain ilmoita pentulistan ylläpitäjälle jäljellä olevien pentujen tietoja niiden täytettyä 3 kk
  • 1.8.2017 jälkeen syntyneiden pentujen osalta, kasvattajan tulee ilmoittaa kuukausittain pentulistan ylläpitäjälle jäljellä olevien pentujen tietoja niiden täytettyä 8 viikkoa
  • jos 4 kk vanhat pennut ovat rekisteröimättä SKL:n rekisteriin ja viimeistään kun pennut täyttävät 9kk.

Uudet pentulistalle tulevat ilmoitukset tehdään aina kirjallisesti astutusilmoituksella jalostustoimikunnalle: e-mail: ssskjalostus@gmail.com

Pentuetiedustelulomake (alla) on otettu käyttöön 1.6.2012. Se täytetään luovutusikäisistä tai viimeistään 12 viikon ikäisistä pennuista ja palautetaan täydellisenä joko Kasvattajat-kohdan alla löytyvällä sähköisellä Pentuetiedustelulomakkeella tai vaihtoehtoisesti allekirjoitettuna postitse osoitteella: Lea Haanpää, Kontiotie 90, 14200 Turenki, sähköposti SSSKjalostus@gmail.com tai haanpaa.lea@gmail.com

Käytä ensisijaisesti sähköistä lomaketta!


HUOM! Täytetyn kaavakkeen palauttaminen on ehtona seuraavan pentueen saamiselle kerhon pentulistalle.

Jos yhdistelmän vanhempien tulostiedot eivät näy SKL:n Koiranet:ssä (http://jalostus.kennelliitto.fi/) tai ne ovat virheelliset, tulee näiden tulostietojen osalta toimittaa kopioliite. HUOM! Ulkomaisista koirista tarvitaan kopio terveys- yms. tuloksista sekä kopio sukutaulusta sukusiitosasteen laskemista varten. Pentulistaa koskevat päivitykset ilmoitetaan sähköpostitse tai tekstiviestillä suoraan pentulistan ylläpitäjälle. Pentulistaa päivitetään n. 1-2 viikon välein, mikäli päivitysilmoituksia on saapunut. Uusien yhdistelmien osalta päivitystä saattaa viivästyttää epätäydellisesti ilmoitetut tiedot.

Sukusiitosasteen ja sukukatokertoimen laskemista varten on saatavissa laskenta-apua  Lea Haanpäältä, p. 050 - 5813235, e-mail: haanpaa.lea(at)gmail.com.

Jos kasvattaja ilmoittaa tahallisesti vääriä tietoja pentulistalle, määrää hallitus kurinpitotoimet tapauskohtaisesti.

Yhteenvetoa pentuetiedusteluista löydät Riiseni-lehdessä julkaistuista artikkeista.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uutta kotia etsitään-palstalle voi jäsenkasvattaja ilmoittaa kasvattinsa tiedot, mikäli omistaja ei ole SSSK:n jäsen. Muistathan ilmoittaa myös ilmoituksen poistosta, kun uusi koti on löytynyt!

Käytä ensisijaisesti sähköistä lomaketta, kun ilmoitat tiedot jalostustoimikunnalle pentueista!

Sähköisen lomakkeen löydät  >>> täältä