Ohjeita kasvattajille

Pentulistalle hyväksytään SSSK:n jäsenten kasvattamat pentueet, jotka rekisteröidään Suomeen, huomioiden seuraavat rajoitukset:

  • D-lonkkaisen/lonkkaisten vanhempien astutuksia ja pentueita ei hyväksytä listalle
  • Mikäli toisella vanhemmista on C:n lonkat, täytyy toisen olla A tai B
  • Jos jommalla kummalla vanhemmalla on todettu silmäsairaus, paitsi PHTVL-1, RD-multifokaalinen tai RD-geograafinen (muutos 5.2.2019), yhdistelmää ei hyväksytä listalle. 
  • Silmäsairauden rajatapaus tai muu ei perinnöllinen löydös ei estä koiran jalostuskäyttöä. Kasvattajan on kuitenkin syytä keskustella asiantuntevan silmäeläinlääkärin kanssa ko. koiran löydöksen aiheuttamista mahdollisista jalostuskäytön rajoituksista.
  • Mikäli toisella vanhemmista on silmätutkimuslausunto PHTVL-1, MRD (multifokaalinen RD) tai GRD (geograafinen RD), tulee toisen vanhemman olla silmiltään terve.

Ilmoitus poistetaan listalta,

  • jos kasvattaja ei ole 75 vrk:n kuluessa astutuksesta informoinut pentulistan ylläpitäjää syntyneistä pennuista
  • jos kasvattaja ei kuukausittain ilmoita pentulistan ylläpitäjälle jäljellä olevien pentujen tietoja niiden täytettyä 3 kk
  • 1.8.2017 jälkeen syntyneiden pentujen osalta, kasvattajan tulee ilmoittaa kuukausittain pentulistan ylläpitäjälle jäljellä olevien pentujen tietoja niiden täytettyä 8 viikkoa
  • jos 4 kk vanhat pennut ovat rekisteröimättä SKL:n rekisteriin ja viimeistään kun pennut täyttävät 9kk.

Uudet pentulistalle tulevat ilmoitukset tehdään aina kirjallisesti astutusilmoituksella jalostustoimikunnalle: e-mail: ssskjalostus@gmail.com

Pentuetiedustelulomake (alla) on otettu käyttöön 1.6.2012. Se täytetään luovutusikäisistä tai viimeistään 12 viikon ikäisistä pennuista ja palautetaan täydellisenä joko Kasvattajat-kohdan alla löytyvällä sähköisellä Pentuetiedustelulomakkeella tai vaihtoehtoisesti allekirjoitettuna postitse osoitteella: Lea Haanpää, Kontiotie 90, 14200 Turenki, sähköposti SSSKjalostus@gmail.com tai haanpaa.lea@gmail.com

Käytä ensisijaisesti sähköistä lomaketta!


HUOM! Täytetyn kaavakkeen palauttaminen on ehtona seuraavan pentueen saamiselle kerhon pentulistalle.

Jos yhdistelmän vanhempien tulostiedot eivät näy SKL:n Koiranet:ssä (http://jalostus.kennelliitto.fi/) tai ne ovat virheelliset, tulee näiden tulostietojen osalta toimittaa kopioliite. HUOM! Ulkomaisista koirista tarvitaan kopio terveys- yms. tuloksista sekä kopio sukutaulusta sukusiitosasteen laskemista varten. Pentulistaa koskevat päivitykset ilmoitetaan sähköpostitse tai tekstiviestillä suoraan pentulistan ylläpitäjälle. Pentulistaa päivitetään n. 1-2 viikon välein, mikäli päivitysilmoituksia on saapunut. Uusien yhdistelmien osalta päivitystä saattaa viivästyttää epätäydellisesti ilmoitetut tiedot.

Sukusiitosasteen ja sukukatokertoimen laskemista varten on saatavissa laskenta-apua  Lea Haanpäältä, p. 050 - 5813235, e-mail: haanpaa.lea(at)gmail.com.

Jos kasvattaja ilmoittaa tahallisesti vääriä tietoja pentulistalle, määrää hallitus kurinpitotoimet tapauskohtaisesti.

Yhteenvetoa pentuetiedusteluista löydät Riiseni-lehdessä julkaistuista artikkeista.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uutta kotia etsitään-palstalle ilmoittajan ei tarvitse olla SSSK:n jäsen, mutta koiran tulee olla rekisteröity Suomen Kennelliiton rekisteriin. Uuden kodin löytymisen nopeuttamiseksi SSSK suosittelee olemaan yhteydessä myös kasvattajaan. Muistathan ilmoittaa myös ilmoituksen poistosta, kun uusi koti on löytynyt!

Käytä ensisijaisesti sähköistä lomaketta, kun ilmoitat tiedot jalostustoimikunnalle pentueista!

Sähköisen lomakkeen löydät  >>> täältä