Uusia JTO-kyselyitä

Tältä sivulta löydät erilaisia kyselyitä koskien riisenien terveyttä, rakennetta ja luonnetta. Kyselyt ovat anonyymejä, jotta saisimme mahdollisimman runsaasti vastauksia, joiden perusteella saamme tietoa riiseniemme nykytilasta. Vastauksia tullaan hyödyntämään myös seuraavan jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) laatimisessa.

Uudet jatkuvasti avoinna olevat kyselyt on toteutettu Google Forms-työkalulla, ja ne on pyritty pitämään mahdollisimman lyhyinä, jotta vastaaminen olisi nopeaa ja sujuvaa. Jokaisesta koirasta täytetään oma lomake. Kyselyitä lisätään sitä mukaa, kun niitä valmistuu.

Huomioithan, että osa näistä kyselyistä koskee jo viime vuosituhannella syntyneitä koiria, joten toivomme vastauksia myös aiemmista koirista. Kunkin kyselyn kohdalla on mainittu, minkä ikäisiä koiria kysely koskee. 

Lisätietoja tarvittaessa: SSSKjalostus@gmail.com


1. Häntäkysely kysely koskee kaikkia 1995 ja siitä eteenpäin syntyneitä riiseneitä 

 


päivitetty 2.5.2023