Nykytilanne / ihanne 2024

Vastausohje

 

Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa suursnautserien omistajien ja kasvattajien käsitystä tämän hetkisestä rodun tilanteesta sekä ihanteesta.

Kysely on jaettu neljään eri osioon (I-IV), joihin tulee vastata valitsemalla jokaisesta osiosta 3 vaihtoehtoa sekä nykytilasta että ihanteesta

Osiot ovat seuraavat:

I) Yleinen näkemys rodusta
II) Luonne
III) Rakenne
IV) Karvapeite

 

Tärkeää: Vaikka olisit jo aiemmin vastannut ao. kyselyyn, niin vastaa kuitenkin myös tähän.


I) Yleinen näkemys rodusta

Ohje: valitse 3 vaihtoehtoa koskien sekä nykytilannetta että ihannetta.


II) Luonne

Ohje: valitse 3 vaihtoehtoa koskien sekä nykytilannetta että ihannetta.


III) Rakenne

Ohje: valitse 3 vaihtoehtoa koskien sekä nykytilannetta että ihannetta.


IV) Karvapeite

Ohje: valitse 3 vaihtoehtoa koskien sekä nykytilannetta että ihannetta.