AVI valvoo rekisteröintisäännösten noudattamista koiratapahtumissa

10.4.2024

Siirtymäaika koirien viranomaisrekisteröinnissä päättyi 31.12.2023. Koirien tunnistamista ja rekisteröintejä koskevien säännösten noudattamista valvovat kuntien valvontaeläinlääkärit, muut kunnaneläinlääkärit ja aluehallintovirastojen läänineläinlääkärit. Valvontaa tehdään mm. eläinsuojelutarkastusten sekä eläinkilpailujen ja -näyttelyiden yhteydessä. 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, joka valvoo toimialueellaan koirien ilmoittamista Ruokaviraston koirarekisteriin, on ilmoittanut tulevansa valvomaan koirarekisteriin ilmoittamisen toteutumista Tampereen Nord- ja KV-koiranäyttelyissä 4.–5.5.2024. Tiedotteen löydät kokonaisuudessaan Tampereen Nord- ja KV-näyttelyiden Facebook-tapahtumasta >>> täältä

Tarkastuksia voidaan tehdä pistokokein mikrosirulukijan avulla tai osallistujaluettelon tiedoilla etänä.
Huomioi, että koirien tarkastusmenettely koskee myös muita Suomessa järjestettäviä näyttelyitä ja koirakilpailuja.

Linkkejä:

Aluehallintoviraston tiedote: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/70136527
Ruokaviraston koirarekisteri: http://koirarekisteri.ruokavirasto.fi/