Muutoksia 2024

30.12.2023

Alla koottuna muutoksia, jotka astuvat voimaan SSSK ry:n toiminnassa vuonna 2024.

Jäsenmaksu sähköpostilla

Vuoden 2024 jäsenmaksun tiedot lähetetään myös sähköisesti niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa SSSK:n jäsenrekisteriin. Ohjeen sähköpostiosoitteen lisäämiseen löydät verkkosivuilta. Voit ilmoittaa sen myös jäsensihteerille sssk.jasenasiat@gmail.com. 


Sähköiset lomakkeet käyttöön 1.1.2024

SSSK:n hallitus on päättänyt, että kaikki jalostustoimikunnalle ilmoitettavat tiedot – mukaan lukien ilmoitukset pentulistalle sekä jalostustiedustelut – tulee jatkossa toimittaa verkkosivuilta löytyvillä sähköisillä lomakkeilla. Muutos on tarpeellinen sen vuoksi, että tietoja pääsee käsittelemään kaikki erikseen valtuutetut henkilöt. Tämä myös mahdollistaa oikeiden julkaistavien tietojen välittymisen jokaiseen kanavaan samanaikaisesti (esim. kasvattajalista) sekä antaa mahdollisuuden kerätä ja tilastoida tarvittavia tietoja (esim. tietoja sairauksista, geenitestituloksista ja kuolinsyistä) entistä tehokkaammin ja helpottaa niiden muokkaamista julkaistavaan muotoon. Terveystietoja tullaan julkaisemaan verkkosivujen jäsenhuoneessa. Lomakkeet löytyvät Jalostus ja terveys-välilehdeltä. Löytämisen helpottamiseksi kaikki lomakkeet ja ohjeet on kerätty oman otsikon alle.


Muutos pentulistaohjeeseen

Muutos koskee pentulistalla olevien pentueiden automaattista poistumisajan-kohtaa seuraavasti ja astuu voimaan 1.1.2024:

  • Pentue poistetaan listalta, kun pennut täyttävät 12 viikkoa tai kun ilmoitetusta astutushetkestä on kulunut 12 viikkoa eikä kasvattaja ole ilmoittanut pentujen syntyneen. 
  • Kasvattaja voi pyytää lisäaikaa kuukausi kerrallaan viimeistään ennen kuin pennut täyttävät 12 viikkoa. Samalla tulee ilmoittaa myytävänä olevien pentujen määrä.
  • Pentuetta ei palauteta takaisin listalle, jos kasvattaja ei ole ajoissa ilmoittanut haluavansa lisäaikaa. 
  • Pentulistan ylläpitäjä ei ole velvollinen kyselemään kasvattajilta lisäaikatarvetta, vaan kasvattajat ovat velvollisia ilmoittamaan asiasta itse.
  • Lisäaikaa voi pyytää korkeintaan kolme kertaa.