Muutoksia SPKL:n eettisissä koulutuksissa

13.12.2023

Suomen Palveluskoiraliitto ry:n eettinen koulutus tulee velvoittavaksi kaikille uusille toimihenkilöille liiton alaisissa lajeissa vuonna 2024. Tämä koskee esimerkiksi uusia tuomareita, koetoimitsijoita, liikkeenohjaajia, koulutusohjaajia sekä kilpailuavustajia. 

Aiemmin pätevöityjen koetoimitsijoiden tulee suorittaa eettinen koulutus hyväksytysti vuoden 2024 aikana, jotta voi jatkaa koetoimitsijana toimimista vuonna 2025.

Eettisen koulutuksen velvoite laajenee koskemaan lisenssinhaltijoita vuoden 2025 aikana.

Koulutuksen sisältöä uudistetaan ja samalla se siirretään uudenlaiselle verkko-oppimisalustalle. SPKL tiedottaa asiasta erikseen, kun em. toimet ovat valmistuneet. Uudistuksen yhteydessä eettiset koulutukset muuttuvat maksullisiksi vuonna 2024. Hinta tulee olemaan 20 €/osallistuja.


Lisätietoja löydät >>> SPKL:n sivuilta.