Tottelevaisuuskokeen valionarvosääntöön muutoksia

6.7.2023

Kennelliiton valtuuston kevätkokous päätti muuttaa tottelevaisuuskokeen valionarvosääntöä siten, että jatkossa lajista on mahdollista saavuttaa kaksi erilaista valionarvoa: tottelevaisuusvalio FI TVA ja erikoistottelevaisuusvalio FI ETVA.

FI TVA

3 x 1. palkinto voittajaluokassa kolmelta eri tuomarilta

FI ETVA

3 x 1. palkinto erikoisvoittajaluokassa kolmelta eri tuomarilta

Uusilla säännöillä saavutettaviin valionarvoihin huomioidaan 1.1.2022 jälkeen saavutetut tulokset. Kennelliitto tiedotti 3.7.2023, että päätös on voimassa välittömästi.