Ruokaviraston koirarekisteri avautuu 8.5.2023

24.4.2023

Koirarekisteri avautuu portaittain ja alussa koiria voi rekisteröidä yksityishenkilöt, jotka rekisteröivät hallinnassa olevat koirat henkilötunnukselle. Koska valtaosa Suomessa olevista koirista ovat yksityishenkilöiden hallinnassa, tulee ne ilmoittaa rekisteriin henkilötunnuksella. Muistathan, että Ruokaviraston koirarekisteri EI OLE omistajuusrekisteri, vaan koiran tietojen lisäksi rekisteriin ilmoitetaan sen haltijan tiedot.

Yritysten ja yhdistysten hallinnassa olevien koirien rekisteröinti tulee mahdolliseksi viimeistään elokuussa, jolloin rekisteröinti onnistuu myös y-tunnukselle. Ruokavirasto ilmoittaa myöhemmin tarkemmasta ajankohdasta. Esimerkiksi y-tunnuksen omaava kasvattaja voi ilmoittaa koirat y-tunnukselle. Mikäli rekisteröinti halutaan tehdä sähköisesti, tulee verkkopankkitunnusten olla y-tunnuksella.

Määräajat:

1.1.2023 jälkeen Suomessa syntyneet rotukoiran pennut tulee kasvattajan toimesta rekisteröidä Kennelliiton lisäksi Ruokaviraston koirarekisteriin ennen uudelle omistajalle / haltijalle luovutusta, kuitenkin viimeistään niiden täyttäessä 3 kk. (poikkeuksena y-tunnuksen omaavat kasvattajat, jotka pääsevät rekisteröimään pennut myöhemmin)

Uusi omistaja / haltija on velvollinen ilmoittamaan omat tietonsa Ruokaviraston rekisteriin kuukauden kuluessa. Lisäksi kasvattajan (edellisen omistajan) tulee tehdä myös ilmoitus muutoksesta. 

Rekisterin käyttöönoton viivästyksestä johtuen vuonna 2023 syntyneet, jotka jo luovutettu uudelle omistajalle, tulee rekisteröidä neljän (4) viikon kuluessa rekisterin avautumisesta.

Kaikki ennen 1.1.2023 syntyneet koirat on ilmoitettava Ruokaviraston koirarekisteriin 31.12.2023 mennessä omistajan / haltijan toimesta. Koiralla tulee olla mikrosiru.

Tuontikoiralla tulee olla mikrosiru, ja se on ilmoitettava Ruokaviraston koirarekisteriin neljän (4) viikon kuluessa saapumisesta. Mikäli koira luovutetaan maahantulon jälkeen uudelle omistajalle / haltijalle ennen edellä mainittua määräaikaa, tulee se olla rekisteröity Ruokaviraston koirarekisteriin.

Suomessa väliaikaisesti yli kolmen (3) kuukauden ajan oleskeleva koira tulee rekisteröidä Ruokaviraston rekisteriin neljän (4) viikon kuluessa saapumisesta.

Koiran omistaja / haltija on velvoitettu ilmoittamaan rekisteriin kuukauden määräajan puitteissa myös seuraavista muutoksista: koiran luovutuksesta ulkomaille, koiran kuolemasta tai katoamisesta.

Sähköisesti rekisteröitäessä hinta on 10 €/koira ja lomakkeella ilmoitettavat 19 €/koira.

Rekisteröinti tapahtuu joko sähköisesti verkkopankkitunnuksilla osoitteessa https://koirarekisteri.ruokavirasto.fi tai toimittamalla Ruokaviraston verkkosivuilta löytyvä allekirjoitettu lomake asiakaspalveluun.

Asiakaspalvelu arkisin klo 8:15-16:00

sähköposti: koirarekisteri@ruokavirasto.fi

puhelin: 020 690 500 (ppm/mpm)

postiosoite: Koirarekisteri, Ruokavirasto, PL 120, 78201 VARKAUS

 

Lisätietoja löydät Ruokaviraston verkkosivuilta: https://www.ruokavirasto.fi/koirarekisteri