Tiedotuksia vuoden 2023 muutoksista

28.12.2022

Ruokaviraston tiedotuksia

Koirarekisterin avaaminen viivästyy, joten asetusta 68/2022 ei voida vielä soveltaa rekisteriin tehtävien ilmoitusten osalta.

Asetuksen mukaan

  • 1.1.2023 jälkeen syntyneet pennut tulee tunnistusmerkitä ja ilmoittaa rekisteriin ennen uudelle haltijalle luovutusta, kuitenkin viimeistään niiden täyttäessä 3 kk. Uuden haltijan tulee ilmoittaa tietonsa rekisteriin 1 kk:n määräajassa.
  • ennen 1.1.2023 syntyneet tulee ilmoittaa Ruokaviraston koirarekisteriin 31.12.2023 mennessä.
  • 1.1.2023 jälkeen tulleet tuontikoirat on ilmoitettava Ruokaviraston koirarekisteriin neljän (4) viikon kuluessa saapumisesta. Mikäli koira luovutetaan maahantulon jälkeen uudelle haltijalle ennen edellä mainittua määräaikaa, tulee se olla rekisteröity Ruokaviraston koirarekisteriin.

Ilmoituksia ei voi tehdä ennen kuin rekisteri on avattu. Jos vuonna 2023 syntyneet tai maahantuodut koirat ehtivät vaihtaa haltijaa ennen rekisterin avautumista vastaa niiden uusi haltija avautumisen jälkeen koirien ilmoittamisesta rekisteriin.

Koirat tulee kuitenkin tunnistusmerkitä asetuksen määräaikojen mukaan ja tunnistusmerkitsijän tulee antaa koiran haltijalle tunnistustodistus. Tunnistustodistus annetaan lomakkeella, joka on ladattavissa Ruokaviraston verkkosivuilta. Vastaavat tiedot voi antaa myös vapaamuotoisella asiakirjalla.

Rekisterin osoite:

koirarekisteri.ruokavirasto.fi

Asiakaspalvelu  arkisin klo 8.15–16.00 (2.1.2023 alkaen)

yhteystiedot:

koirarekisteri@ruokavirasto.fi

puh. 020 690 500

postiosoite ilmoitetaan myöhemmin

Huom! Tavallinen, suojaamaton sähköposti ei ole tietoturvallinen, joten lähetä salassa pidettävät tai muuten arkaluontoiset tiedot Ruokavirastoon Turvaviesti-palvelussa, osoitteessa https://turvaviesti.ruokavirasto.fi.

Hinta:

sähköinen ilmoitus 10 €

ilmoitus postitse tai sähköpostitse 19 €

(Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1257/2022)

 

Lisätietoja ja tilannepäivityksiä Ruokaviraston verkkosivuilla osoitteessa:

www.ruokavirasto.fi/koirarekisteri

 

Suomen Kennelliiton tiedotuksia

Henkilövalintoja

Valtuuston kokouksessa 26.11.2022 valittiin Kennelliiton hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 2023–2024 Esa Kukkonen. Erovuoroisten tilalle valittiin kolmivuotiskaudelle Jukka Immonen, Kimmo Mustonen ja Molli Nyman. Järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajaksi vuodelle 2023 valittiin Kimmo Mustonen.

Yleiskokous 27.11.2022 valitsi Eeva Anttisen jatkamaan valtuuston puheenjohtajana. Järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajaksi valittiin Jari Parkkisenniemi. Valtuuston toimikausi on 2023–2025.

Terveys

Terveystutkimuslähetteen voimassaoloaika pitenee 12 kuukauteen. Muutos on tullut voimaan jo 7.12.2022.

Vuosina 2023 ja 2024 Kennelliiton jäsenet saavat 20 prosentin alennuksen merkittävimmistä terveystutkimusten lausuntomaksuista. Kennelliiton jäsenyyden tulee olla voimassa terveystutkimuslähetettä tilatessa.

Alennus myönnetään lonkkanivellausunnosta, kyynärnivelen INC-lausunnosta, kyynärnivellausunnosta, olkanivelen osteokondroosilausunnosta, syringomyelialausunnosta sekä selkälausunnoista.

Rekisteröinti

Koirarekisteriohje uudistuu 2023 ja se koskee 1.1.2023 alkaen astutettuja pentueita. Esimerkiksi uuden rekisteriohjeen mukaan narttua ei saa astuttaa alle 18 kuukauden ikää eikä sen täytettyä kymmenen vuotta. Tämän lisäksi nartulle voidaan rekisteröidä korkeintaan kaksi keisarinleikkauksella syntynyttä pentuetta.

Kasvattajan tulee rekisteröidä pentueensa viimeistään neljän kuukauden sisällä pentueen syntymästä. Poikkeuksia tähän voidaan tehdä vain Kennelliiton luvalla.

Omistajanmuutoksesta ei peritä maksua, jos se tehdään Omakoira-palvelussa tai Omakoirasovelluksessa.

Lisäksi EJ-rekisteri poistuu, mutta koira voidaan merkitä jalostuskieltoon. Jalostuskielto voi olla pysyvä tai toistaiseksi voimassa oleva. Pysyvä jalostuskielto ja sen syy on julkisesti nähtävissä koiran tiedoissa.

Rekisteröintimaksuille tulee uudistuksen myötä porrastetut lisämaksut. Muilta osin rekisteröintimaksut säilyvät ennallaan.

Koirarekisteriohjeen löydät osoitteesta www.kennelliitto.fi/lomakkeet/kennelliiton-koirarekisteriohje-2023

Näyttelyt

Kansainvälisten juniori- ja veteraanisertifikaattien myöntämisen perusteet muuttuvat 1.1.2023 alkaen siten, että juniori- tai veteraani-CACIB:in vaaditaan luokkavoiton lisäksi SA (sertifikaatin arvoinen). Juniori- ja veteraani-varaCACIBeja ei jaeta. 1.8.2022–31.12.2022 välisenä aikana saavutetut juniori- ja veteraani-CACIBit hyväksytään FCI:n juniori- (C.I.B.-J) tai veteraanivalion (C.I.B.-V)arvoa haettaessa.

FCI voi myöntää juniori- tai veteraanivalionarvon koiralle, joka on saanut kolme juniori- tai veteraani-CACIBia kolmesta eri maasta kolmelta eri tuomarilta. Tittelit anotaan Kennelliitosta käyttämällä FCI:n virallista anomuslomaketta, joka löytyy osoitteesta www.kennelliitto.fi/koiraharrastukset/koiranayttelyt/valionarvot

Poikkeusmenettelyt kansainvälisissä valionarvoissa C.I.B. ja C.I.E. päättyy 31.12.2022, joten vuoden 2023 alusta palataan entiseen käytäntöön. Kansainvälisen muotovalionarvon C.I.B. voi saada suursnautseri, jolla on vaadittava käyttökoetulos sekä kaksi CACIBia kahdesta eri maasta kahdelta eri tuomarilta.

Kansainvälisen näyttelyvalionarvon C.I.E. voi saada suursnautseri, jolla on neljä CACIBia kolmesta eri maasta kolmelta eri tuomarilta. Molemmissa tapauksissa ensimmäisen ja viimeisen Cacibin välillä on oltava yksi vuosi ja yksi päivä.

Samalla poistuvat myös muut FCI:n vuosien 2020 ja 2021 aikana koronapandemiatilanteen vuoksi käyttöön otetut poikkeusmenettelyt.

Lisätietoja: www.kennelliitto.fi

 

Suomen Palveluskoiraliiton tiedotuksia

Virkun tulospalvelu

Virkun tulospalvelu on jatkossa automaattisesti käytössä kaikissa kokeissa ja kilpailuissa sekä luonnetesteissä ja MH-luonnekuvauksissa.

Tulospalvelu näyttää koirakoiden tulokset reaaliajassa kun kyseisen kokeen/kilpailun tai luonnetestin/MH-luonne-kuvauksen tuloksia syötetään Virkkuun. Tulospalvelu löytyy osoitteesta tulospalvelu.virkku.net

Tulokset ovat epävirallisia siihen asti, kunnes tuomari on ne hyväksynyt.

 

Lisenssit 2023

Kokeisiin ja kilpailuihin tai luonnetesteihin ja MH-luonnekuvauksiin, joihin vaaditaan lisenssi, ei voi ilmoittautua Virkussa ilman voimassa olevaa lisenssiä. Lisenssivaatimus koskee palveluskoirakokeita, kansainvälistä pelastuskoirakoetta, tottelevaisuuskokeita, rally-tokoa ja koiratanssia sekä luonnetestiä ja MH-luonnekuvausta. Lisenssin saa ostettua sähköisesti osoitteessa virkku.net

Lisenssivaatimus ei koske seuraavia kokeita tai lajeja: käyttäytymiskoe ja kansallinen pelastuskoirakoe sekä opastuskoe.

Hinnat 2023

- Kertalisenssi 12 €

- SPKL-lisenssi eli vuosilisenssi 45 €

- Perheenjäsenlisenssi 20 €

- Alle 18-vuotiaan lisenssi 0 €

Huom! Suojelukokeisiin osallistuvalla koiranohjaajalla tulee olla lisäksi myös voimassa oleva suojelulisenssi.

Vuodelta 2022 käyttämättä jääneet kertalisenssit aktivoituvat käyttöön 1.1.2023.

Lisätietoja: www.palveluskoiraliitto.fi