Ansiomerkkiesitykset 31.12.2022 mennessä

5.12.2022

Ansiomerkkiesitykset perusteluineen tulee toimittaa hallitukselle vuosittain 31.12. mennessä. Lähetä esityksesi sähköpostilla SSSKhallitus@gmail.com.

KULTAINEN ANSIOMERKKI
SSSK ry:n kultainen ansiomerkki voidaan myöntää kerhon jäsenelle, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti kerhon hyväksi. Tällaisiksi ansioiksi katsotaan pitkäaikainen (vähintään 10 vuotta) aktiivinen työskentely mm. kerhon johtotehtävissä sekä ansiokas kasvatustoiminta. Lisäksi kerhon hopeisen ansiomerkin saamisesta on täytynyt kulua vähintään viisi vuotta.

HOPEINEN ANSIOMERKKI
SSSK ry:n hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää kerhon jäsenelle, joka on toiminut ansiokkaasti kerhon hyväksi vähintään viiden vuoden ajan. Tällaiseksi toiminnaksi katsotaan mm. aktiivinen työskentely hallituksessa tai sen asettamassa toimikunnassa tai muussa kerhon työtä tukevassa luottamustehtävässä.


Kunniaviiri-, ansiomerkki- ja harrastusmerkkisäännön kokonaisuudessaan löydät >>> täältä ja myönnetyt ansiomerkit jäsenhuoneesta säännöt-otsikon alta.