Vuosikokousaloitteet 30.9.2022 mennessä

8.9.2022

SSSK ry:n sääntöjen mukaisesti aloitteet vuosikokoukseen tulee tehdä hallitukselle syyskuun loppuun mennessä. Kokouskutsussa mainitsemattomia asioita voidaan käsitellä, mutta niistä ei tule tehdä päätöstä.

Aloitteet tulee toimittaa hallitukselle sähköpostitse SSSKhallitus@gmail.com.