Musta-hopea -muunnoksen virallistamisen tuomia muutoksia

21.3.2022

Suomen Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta (JTT) on päättänyt hyväksyä SSSK:n hallituksen esityksen mukaisesti seuraavat muutokset:

1. PEVISAn erityisehto

Uusi sanamuoto: "Risteytys eri värimuunnosten kesken sallitaan. Muunnosten välisestä risteytyksestä syntyneet pennut rekisteröidään ilmiasun mukaisesti." Aiemman sanamuodon mukaan risteytyspennut olisi ollut mahdollista rekisteröidä vain mustiksi tai pippuri-suolan värisiksi.

2. Suomessa syntyneet musta-hopea -väriset suursnautserit kautta aikain

JTT hyväksyi Suomessa jo aiemmin syntyneet musta-hopea -väriset suursnautserit siirrettäväksi maksutta ilmiasun mukaiseen muunnokseen (11 kpl - kolmessa eri pentueessa). Mikäli omistaja haluaa koiralleen uuden rekisteritodistuksen, peritään siitä SKL:n hinnaston mukainen maksu (ks. www.kennelliitto.fi).

Edellä mainitut muutokset on hyväksytty JTT:n kokouksessa 14.2.2022 (2/2022).

Koska SSSK ei ole velvoitettu laatimaan uutta jalostuksen tavoiteohjelmaa (JTO) musta-hopea värimuunnoksen hyväksymisen vuoksi, on SSSK:n hallitus päättänyt tilastoida JTO:n seurantatiedostoissa musta-hopeat kuuluviksi pippuri-suola muunnokseen. Tällöin tilastot pysyvät yhteneväisinä. Seuraavassa JTO:ssa (2026–2030) musta-hopeat eriytetään omaksi muunnoksekseen.