Riisenileiri 2020 peruttu

7.5.2020

Eilen 6.5.2020 hallituksen kokouksessa päätimme, että Riisenileiri 2020 järjestetään valtiovallan ohjeistuksia ja rajoituksia huolellisesti noudattaen: rajaamalla osallistujamäärä, kiinnittämällä erityishuomiota hygieniaan ja karsimalla yhteisohjelmaa paikan päällä. Halusimme kuitenkin selvittää vielä avoimet kysymykset ja keskeneräiset ohjeistukset ennen ilmoittautumisen avaamista.

Tänään 7.5.2020 selvitettyämme asioita syvällisemmin eri lajiliitoilta ja ennen kaikkea aluehallintavirastolta, keskustelimme asiasta uudelleen ja päätimme äänestää. Hallituksen enemmistön päätöksellä vedämme tiedon leirin järjestämisestä takaisin:

Riisenileiri 2020 perutaan koronaviruksen aiheuttamista poikkeusoloista johtuen.  


Vaikka jokainen leiriläinen voi itse valita osallistumisensa, katsomme, että yhdistyksenä ympäri Suomea saapuvien leiriläisten kokoon kutsuminen yhteisen mukavan ajan viettoon koiraharrastuksen merkeissä ei ole välttämätöntä, saati vastuullista toimintaa Suomen Suursnautserikerhon nimissä. Emme halua kuormittaa Lapuan terveydenhuoltoa leirin mahdollisilla ja tavanomaisilla tapaturmilla, emmekä kutsua jäseniämme kokoon viikoksi asumaan ja käyttämään Lapuan palveluita, kun epidemian kehitys on edelleen arvoitus. Emme epäile yksilön vastuuntuntoa tai harkintakykyä osallistua, mutta haluamme yhdistyksenä toimia vastuullisesti.

Vastuullisuuden ohella on huomioitava, että Riisenileiri ei olisi Riisenileiri, kun kaikki yhteinen oleminen pitäisi karsia leiriltä pois. Lisäksi normaalia pienemmän osallistujamäärän vuoksi kaikkea totuttua ja suunniteltua koulutusta ei pystyttäisi järjestämään, eikä leiri voisi tasapuolisesti palvella kaikkia jäseniä kavennetuilla koulutusmahdollisuuksillaan.

SSSK ry hallitus & leiritoimikunta