Sunnuntai 6.3.2022 klo 11.00 Vuosikokous

SSSK ry:n SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika: Sunnuntai 6.3.2022 klo 11.00

Paikka: Microsoft Teams

 • Jaetaan kunniakirjat, muistamiset ja palkinnot
 •  Käsitellään sääntöjen määräämät asiat:

  1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
  2) Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
  3) Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
  4) Käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä tilintarkastuskertomus.
  5) Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
  6) Päätetään puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkioista.
  7) Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintakaudeksi.
  8) Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varamiehet, määrätään tilintarkastajien palkkiot.
  9) Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio alkaneelle toimintavuodelle.
  10) Määrätään liittymis- ja jäsenmaksut.
  11) Käsitellään muut hallituksen valmistelemat asiat.
   
 •  Valitaan SSSK:n edustajat eri toimielimiin (ISPU, SPKL, SKL)

 

Ennakkoilmoittautumiset kokouskutsua varten 1.3.2022 mennessä sähköpostitse osoitteeseen sssk.vuosikokous@gmail.com huom jokainen osallistuja laittaa oman osallistumisilmoittautumisen jotta läsnäolijat saadaan oikein ylös.

Seuraa yhdistyksen kotisivujen ja sosiaalisen median ajantasaista tiedotusta.
Kokousmateriaali lisätään kotisivujen jäsenhuoneeseen noin kaksi viikkoa ennen kokousta.

TERVETULOA!