11.3.2023 Vuosikokous

Tilaisuus alkaa klo 13.30 kahvitarjoilulla.

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika:             11.3.2023 klo 14.00

Paikka:       Ponnen Maja, Isonkorventie 5, 02970 Espoo

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

·    Käsitellään sääntöjen määräämät asiat

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 2. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
 3. Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
 4. Käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä toiminnantarkastuskertomus
 5. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 6. Päätetään puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkioista *)
 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintakaudeksi
 8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten **) tilalle sekä kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet, määrätään toiminnantarkastajien palkkiot ***)
 9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio alkaneelle toimintavuodelle
 10. Määrätään liittymis- ja jäsenmaksut
 11. Käsitellään SSSK:n hallituksen esitys yhdistyksen uusiksi säännöiksi
  • olennaisimmat muutokset nykysääntöihin verrattuna:
   • lisätty SSSK:n nykyiset jäsenyydet sääntöihin (4§)
   • lisätty uusi jäsentyyppi kannattajajäsen (5§), jolla ei äänioikeutta (12§)
   • lisätty, ettei perhejäsen suorita liittymismaksua (6§)
   • muutettu toiminnantarkastajien määrä kahdesta yhteen (11§)
   • lisätty etäosallistumisen kriteerit (11§, 12§ ja 14§)
   • yhdistyksen kokoukset voidaan kutsua koolle pelkästään sähköisesti (14§)
   • lisätty vuosikokouksen valittavaksi SPKL:n kevät- ja syyskokousedustajat (15§, kohta 11)
   • poistettu nykysääntöjen 22§ tarpeettomana
  • sääntömuutosehdotuksen löydät kokonaisuudessaan jäsenhuoneesta
 12. Käsitellään hallituksen ehdotus Anu Suikkasen kutsumisesta kunniajäseneksi
 13. Muut asiat

·    Tilaisuudessa jaetaan kunniakirjat ja palkinnot vuonna 2022 menestyneille

*) 2022 puheenjohtajan ja sihteerin palkkio 200 €/v, hallituksen jäsenten palkkio 100 €/v

**) Erovuorossa 2023: Marjaana Elovirta, Emma Hietarinta ja Pauliina Palhovuo

***) Toiminnantarkastajat 2022: John Nieminen ja Tero Multanen (varamiehet: Bo Wiksten ja Maiju Wiksten). Toiminnantarkastajien palkkiosta ei päätöstä.

 

TERVETULOA!