04.05.2019 Jal.tarkastuksen luonneosuus ja ulkomuotokatselmus

SSSK järjestää Jalostustarkastuksen luonnetta mittaavan osan ja Ulkomuotokatselmuksen 04.05.2019 Hämeenlinnassa

Luonneosion tuomari: Outi Hermiö

Ulkomuototarkastaja: Anneli Alfthan

Koetoimitsija: Niina Mäenpää

Avustaja/ maalimies: Jussi Sairanen

Osallistumismaksut: SSSK:n tilille DANSKE BANK FI3080001170042742, viitteellä 10029

- Jal.tark luonneosio: 45 € jäsen - 50 € ei jäsen

- Ulkomuotokatselmus: 35 € jäsen - 40 € ei jäsen

- Molemmat: 70 € jäsen - 80 € ei jäsen

Osallistujamäärä: molempiin minimiosallistujamäärä 4 koiraa.

Ilmoittautumiset: Niina Mäenpää s-postilla n.maenpaa@gmail.com 19.04.2019 mennessä. (puh. 050-5604455)

Tarkempaa tietoa jalostustarkastuksesta ja jalostustarkastussääntö löytyy täältä ja ulkomuotokatselmuksesta täältä.

HUOM! Säännöissä mainittu myös kriteerit osallistumisoikeudelle.