02.03.2019 Vuosikokous

Tilaisuus alkaa klo 14.00 kahvitarjoilulla, vapaalla keskustelulla sekä vuoden parhaiden palkitsemisella.

Luvassa myös arvonta kaikkien 2018 talkootyötä tehneiden kesken.

Huomioi, ettei palkintoja postiteta jälkikäteen, joten jos et itse pääse paikalle, niin hoidathan itsellesi edustajan.

 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika:             2.3.2019 klo 14.00

Paikka:       Ponnen Maja, Örkkiniitynkuja 5, 02970 Espoo

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

·    Jaetaan kunniakirjat ja palkinnot vuonna 2018 menestyneille

·    Käsitellään sääntöjen määräämät asiat

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 2. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
 3. Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
 4. Käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä toiminnantarkastuskertomus
 5. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 6. Päätetään puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkioista
 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintakaudeksi
 8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet, määrätään toiminnantarkastajien palkkiot
 9. Valitaan SSSK:n edustajat tarpeellisiin elimiin (SKL:n valtuusto, SKL:n yleiskokous, SPKL kokousedustaja, ISPU edustaja)
 10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio alkaneelle toimintavuodelle
 11. Määrätään liittymis- ja jäsenmaksut
 12. Muutos ulkomuotokatselussääntöön:

Muutosehdotus 1: s. 1 kohta ”katselmuksen järjestäminen”:  ”SSSK järjestää ulkomuotokatselmuksen. Järjestäjien on ilmoitettava kokeesta vähintään edellisessä Riiseni-lehdessä tai SSSK:n internet-kotisivuilla.”

Nykyinen: ” SSSK järjestää ulkomuotokatselmuksen. Järjestäjien on ilmoitettava kokeesta vähintään edellisessä Riiseni-lehdessä ja SSSK:n internet-kotisivuilla.”

Muutosehdotus 2: s. 1 kohta ”katselmuksen järjestäminen”: Tarkastaja tai avustaja täyttää lomakkeet muilta osin.”

Nykyinen: ” Tarkastaja täyttää lomakkeet muilta osin.”

Muutosehdotus 3: s. 1 kohta ”katselmuksen järjestäminen”:  ” Tarkastuksen suorittaa yksi tarkastaja, joka on suursnautsereille pätevöity ulkomuototuomari ja jonka SSSK on hyväksynyt tarkastajaksi. Tarkastajan suhteen noudatetaan Suomen Kennelliiton voimassa olevaa jääviyssääntöä. Järjestäjällä on tarvittaessa oikeus rajoittaa osallistujamäärää..”

Lisäys em. kappaleen loppuun: ” Tarkastajalla on halutessaan mahdollisuus käyttää mittauksissa avustajaa.”

     13. Muut asiat

 

TERVETULOA!