Kennelnimen puolto yhdistykseltä

Hallituksen hyväksymä kennelnimianomus-ohje


Suomen Suursnautserikerho ry puoltaa suursnautserikasvattajaksi aikovan
jäsenensä kennelnimianomusta.

Kennelnimen voi nykyisin anoa myös sähköisesti Kennelliiton OmaKoira-palvelun kautta. Joustavan käsittelyn varmistamiseksi, hanki puolto rotujärjestöltä ennen anomuksen syöttämistä OmaKoira-palveluun.

HUOM! Toimimalla tämän ohjeen mukaisesti asia etenee joustavasti. Muussa tapauksessa puoltopyyntö voi viivästyä, sillä SSSK ei käytä OmaKoira-palvelua säännöllisesti.

SSSK suosittelee puoltopyynnön sisältävän seuraavat asiat:
1) Henkilö on SSSK:n jäsen
2) Henkilö on liittänyt anomukseensa vapaamuotoisen kertomuksen omasta koirahistoriastaan
3) Henkilö on tutustunut Suomen Suursnautserikerho ry:n jalostuksen Tavoiteohjelmaan sekä sitoutuu toimimaan JTO:n hengessä suursnautsereita kasvattaessaan
4) Henkilö on käynyt SKL:n kasvattajan peruskurssin

Puoltopyynnöt kennelnimianomukseen tulee osoittaa SSSK:n jalostustoimikunnan sähköpostiin ssskjalostus@gmail.com.