Jalostustoimikunnan tehtävät

 • AD-kokeet

 • Ajankohtaispäivät tai kasvattajapäivät

 • Hallitukselta ja Kennelliitolta tulevat tiedustelut/asiat

 • Jalostusneuvonta

 • Jalostustarkastus

 • JTO:n toteuttaminen

 • Luonnetestit

 • Pentuvälitys

 • Pentulista

 • Terveys- ja luonnetestitietojen kerääminen ja maksujen palauttaminen

 • Ulkomuototuomarikoulutus- ja arvostelukoetilaisuuksien järjestäminen

 • Tulosten toimittaminen Riiseniin ja vuosikirjaan

SSSK ylläpitää rekisteriä perinnöllisten sairauksien ja vikojen vastustamisohjelman (PEVISA) terveystutkimuslausunnoista. Suursnautserin kohdalla nämä ovat silmätarkastuslausunto (HC, PRA, RD ja PHTVL/PHPV ) ja lonkkakuvauslausunto (A, B, C, D, E). Lisäksi rekisteröidään Suomalaisen luonnetestin tulokset sekä muut sairaudet, jotka koirien omistajat ovat yhdistykselle ilmoittaneet. Rekisteriä ylläpidetään BreedMate-ohjelman avulla. Kasvattaja voi tiedustella suunnittelemansa yhdistelmän terveysriskeistä.

SSSK:n jalostustoimikunta ottaa vastaan tietoa sairastuneista tai kuolleista koirista. Kirjallisessa ilmoituksessa jalostustoimikunnalle tulee mainita koiran tiedot sekä täydelliset omistajan yhteystiedot. Mukaan on hyvä liittää kopio eläinlääkärin lausunnosta tai kuolinsyytutkimuksesta. Tiedot tilastoidaan BreedMate-ohjelmaan ja niitä käytetään mm. jalostusehdotuksia annettaessa.

Jalostustoimikunnan sähköpostiosoite: ssskjalostus@gmail.com .